طراحی گردش عملیات سیستم حسابداری


طراحی گردش عملیات سیستم معمولا با ترسیم نمودار گردش عملیات سیستم ( روند سیستم ) انجام می شود . در این نمودار اهم عملیات و اقدامات حسابداری که برای شناسایی ، پردازش در سیستم عامل و ارائه اطلاعات مربوط به یک رویداد مالی و یا گروه خاصی از رویدادهای مالی انجام می شود به شکل نمودار و علایم خاصی به صورت تصویری ارائه می گردد .

نمودار گردش عملیات سیستم را می توان به دو صورت نمودار ساده گردش عملیات و یا نمودار نمادی گردش عملیات سیستم ، ترسیم نمود .

در نمودار ساده گردش عملیات از مستطیلهایی برای نشان دادن خلاصه ای از عملیات و اقداماتی که بایستی در هر مرحله انجام شود ، استفاده می گردد و جهت حرکت عملیات و اقدامات سیستم به وسیله پیکانی نشان داده می شود .

در نمودار نمادی گردش عملیات سیستم از علایم تصویری خاص استفاده می شود . در این روش ، اسناد و مدارک و اقدامات و عملیاتی که بایستی انجام شود به صورت نمادهای خاصی ترسیم می شود .

علایم و نمادهایی که بیشتر از سایر علایم و نمادها در طراحی سیستمهای دستی و یا سیستمهای کامپیوتری حسابداری مشترکا استفاده می شود عبارتند از : بیضی برای نشان دادن آغاز و پایان عملیات ، مستطیل برای نشان دادن ماهیت عملیات ویا مرحله ای از عملیات ، لوزی معمولا هنگامی استفاده می شود که در هنگام انجام عملیات و یا در هر مرحله از آن لازم است که در مورد انتخاب بین دو یا چند راه حل که در سیستمهای حسابداری معمولا دو راه است اتخاذ تصمیم شود و پیکان جهت نشان دادن جهت جریان اقدامات و یا عملیات .

نمودار نمادی گردش عملیات سیستم از بالا به پایین و از راست به چپ ترسیم می شود و جهت جریان اقدامات و یا عملیات سیستم همانند نمودار ساده گردش عملیات به وسیله پیکانی مشخص می گردد .

شابلونهای نمادی گردش عملیات سیستم به صورت آماده در فروشگاه های لوازم التحریر به فروش می رسد که از آنها اغلب برای ترسیم نمودار گردش عملیات در سیستمهای کامپیوتری حسابداری استفاده می شود .


تعداد بازدید ها: 36660