صحف ابراهیم


ابوذر روایت می کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: خداوند بر حضرت ابراهیم بیست صحیفه (کتاب) نازل فرمود .

از پیامبر سؤال کردم: در این صحیفه ها چه بود ؟
پیامبر فرمود: تمامی آنها امثال بود و در آن آمده بود که: ای سلطان که مبتلی به غرور شده ای من تو را به این مقام نرساندم تا به جمع آوری دنیا بپردازی بلکه به فریاد مظلوم برسی اگر چه کافر باشد.
و از مطالب دیگر اینکه در صحف ابراهیم آمده است که: انسان عاقل باید اوقات خود را به سه قسمت کند.

در کتاب دُرالمنشور نقل شده که در صحف ابراهیم آمده است که خداوند تعالی می فرماید:
ای فرزند آدم با من انصاف نداری من تو را آفریدم در حالی که چیزی نبودی! تو را از خاک بشری آراسته و زیبا آفریدم . . . . . پس خداوند نعمت های خود را بر انسان از هنگامی که در رحم مادر است تا ورود به دنیا و پس از آن بیان کرده می فرماید: پس وقتی که شناختی من پروردگارت هستم عصیان مرا نمودی بنابراین اینک که عصیان مرا نموده ای مرا بخوان؛ زیرا که من نزدیک و اجابت کننده هستم مرا بخوان زیرا که من آمرزنده و مهربانم.

نام صحف ابراهیم در قرآن مجید آمده است: ‹‹ والاخرة خیر وابقی * ان هذا فی الصحف الاولی * صحف ابراهیم و موسی ››؛ ‹‹ وآخرت بهتر و جاودانه تر است * این مطلب در صحف (کتابهای) اولیه آمده است * صحف ابراهیم و موسی ›› ‹‹ سوره اعلی ››

منابع:
خصال، معانی الاخبار، سفینه البحار


تعداد بازدید ها: 44570