سطوح حیات


سطوح حیات


img/daneshnameh_up/6/62/mahishakh.jpg
ماهی سه شاخ

این ماهی در ابهای سرد
و تاریک در عمق 950\3 متری
(13000 پایی) زندگی می کنند.
img/daneshnameh_up/b/ba/par.jpg
لاشخور بنفش

این پرنده در هوای سرد و
ارتفاع277/11 متری (37000 پایی)
جاییکه اکسیژن بسیار کم
است پرواز می کند.
موجودات زنده ، تنها در جاهایی می توانند به بقای خود ادامه دهند که اکسیژن کافی ، غذا و گرما موجود باشد . بیشتر اشکال حیات روی زمین و یا نزدیکی سطح آن و تا عمق150 متری (500 پایی) اقیانوسها یافت می شوند. در مکانهای دیگر شرایط برای زندگی چندان مناسب نیست.
مقدار اکسیژن جهت تنفس در ارتفاع بالای اتمسفر بسیار کم است. هوای بسیار سرد و وجود بادهای دایمی در نوک قله ها شرایط را برای زندگی در این منطقه سخت کرده است. زیر دریاها در عمق1000 متری ، بسیار سرد و تاریک است بطوریکه جلبک هایی که برای حیوانات نزدیک سطح اب غذا تولید می کنند نمی توانند در این منطقه زندگی کنند. با این وجود بعضی از حیوانات در شرایط سخت این زیستگاهها ، سازگاری یافته اند.

تعداد بازدید ها: 14532