سرکوب آخرین فتنه توسط امام مهدی علیه السلام


امام باقر علیه السلام فرمود:

پس از آن که مهدی علیه السلام احکام بخصوصی را جاری کرد و برخی از سنت‌ها را برای مردم بیان فرمود، گروهی در خارج مسجد، تصمیم به قیام و شورش می‌گیرند.

مهدی علیه السلام به یارانش می‌فرماید:« آنان را تعقیب کنید.» یاران مهدی علیه السلام در تمادین به آنان می‌رسند و آنها را به صورت اسیر، خدمت امام علیه السلام می‌آوردند. امام مهدی دستور می‌دهد همه آنان را بکشند. این آخرین قیامی است که در مقابل قائم آل محمد صورت می‌پذیرد.


تعداد بازدید ها: 5620