سرپرست دوبلاژ
معرفی

سرپرست دوبلاژ کسی است که بتواند از عهده خواندن صحیح و کامل زبان فارسی ، شناخت شخصیتهای فیلم ، رهبری گویندگان هنگام دوبلاژ، بیان صحیح زبان فارسی و شناخت علائم کاری و دیگر توانایی ذکر شده در استاندارد برآید.نمونه وظایف

1. توانایی شناخت شخصیتهای فیلم
2. آشنایی با تاریخچه سینما
3. آشنایی با یک زبان خارجی
4. آشنایی با فیلم نامه
5. آشنایی با روانشناسی
6. آشنایی با کاربرد صداهای زیر و بم
7. شناسایی اصول انتخاب صدای مناسب با شخصیتهای فیلم
8. شناسایی اصول هماهنگی جملات فارسی با حرکت لبهای شخصیت فیلم
9. آشنایی با نوشتن روان و سلیس گفتگوی فارسی
10. شناسایی اصول شناخت شخصیتهای فیلم
11. آشنایی با کتاب بوستان و گلستان سعدی
12. شناسایی اصول خواندن صحیح کتاب بوستان و گلستان
13. آشنایی با حفظ ریتم کلمات هنگام نوشتن دیالوگ
14. شناسایی اصول حفظ ریتم کلمات هنگام نوشتن دیالوگ
15. شناسایی اصول خواندن صحیح و کامل زبان فارسی
16. توانایی خواندن صحیح و کامل زبان فارسی
17. آشنایی کامل با دستور زبان فارسی
18. شناسایی اصول کاربرد دستور زبان فارسی
19. آشنایی با شاهنامه فارسی
20. شناسایی اصول خواندن صحیح کتاب شاهنامه فردوسی
21. آشنایی با کتاب منطق الطیر
22. آشنایی با کتابهای نظامی
23. شناسایی اصول خواندن صحیح کتابهای نظامی
24. آشنایی با قابوس نامه
25. شناسایی اصول خواندن صحیح کتاب قابوس نامه
26. توانایی خواندن صحیح و کامل زبان فارسی
27. توانایی شناخت شخصیتهای فیلم
28. توانایی رهبری گویندگان هنگام دوبلاژ
29. توانایی بیان صحیح زبان فارسی
30. توانایی شناخت و رعایت علایم کاریابزار و وسایل

1. قلم
2. کاغذ
3. کتاب
4. دفتر یادداشتشرایط ارتقاء شغل

بطور قطع و یقین کسی که سرپرست دوبلاژ شده است بسیاری از شرایط ارتقاء شغلی را فراهم نموده و با پشتکار و خلاقیت و تمرین و کسب تجربه خود را به این حد برساند مطمئنا برای ادامه راه نیز همین مسائل تعیین کننده هستند.ویژگیهای شخصیتی

دوبلاژ شغلی بسیار ظریف و دقیق است. مهارت های تحقیقاتی و کلامی و توازن و تناسب حالات افراد در فیلم اصلی و ابراز تمایلات، علائق و یا خشم و عصبانیت آنها به تمامی، پیوندهای مستحکمی است که باید بین فرد دوبلر با زبان اصلی برقرار شود. حال اگر کسی سرپرست دوبلاژ شد باید مدیریت تمامی افرادی که نقش دوبلر برای یک برنامه چه مستند چه داستانی یا سینمایی به عهده می گیرند داشته باشد.
هماهنگی بین چشم و کلام، استعدادهای خاص کلامی و هنری، ادراک حسی بالا، همدلی و درک دیگران و ثبات عاطفی و دقت در انجام به موقع بسیار مهم و تاثیرگذار است یک سرپرست دوبلاژ باید از مسئولیت پذیری بالا برخوردار باشد.

تعداد بازدید ها: 11347