سرور جوانان اهل بهشت


حذیفه نقل می کند که روزی نزد پیامبر بودم. ناگهان پیامبر فرمود:« آیا حالی را که به من دست داد، مشاهده نکردی؟»
گفتم:« آری.»
فرمود:« این فرشته ای بود که تا این لحظه بر زمین فرود نیامده بود. از خدای متعال اذن گرفته بود تا بر من سلام کند و بشارت دهد که حسن و حسین علیه السلام دو سرور و آقای جوانان اهل بهشت هستند و فاطمه بانوی زنان اهل بهشت.»

از امام صادق علیه السلام در باره این سخن پیامبر سؤال کردند. فرمود:«به خدا قسم این دو سرور جوانان اهل بهشتند.»
و پیامبر فرموده است:« همه بهشتیان جوان هستند.»

در روایت دیگری از جابربن عبدالله انصاری نقل شده است که پیامبر خدا فرمود:«هر کس دوست دارد سرور جوانان اهل بهشت را ببیند، به حسین بن علی علیه السلام نگاه کند.»

علی علیه السلام نیز می‌فرمود:
رسول خدا به من می‌فرمود:« خدای تبارک و تعالی درباره تو به من بشارتی داد که به هیچ پیامبری قبل از من نداده است؛ او به من بشارت داده است که تو سید و سرور اوصیاء هستی و دو فرزندت حسن و حسین دو سرور جوانان اهل بهشت در روز قیامت هستند.»

منابع:
بحار الانوار، ج 40، ص 68، حدیث 100- امالی ابن اشیخ، ص 32
بحار الانوار، ج 37، ص 39، حدیث 10- امالی ابن اشیخ، ص 52 و بحار الانوار، ج 31، ص 289
بحار الانوار، ج 31، ص 289
بحار الانوار، ج 26، ص 328، روایت 184- کفایة الاثر، ص 16 و 17.
بحار الانوار، ج 43، ص 292، روایت 54- مناقب ابن شهر آشوب و ص 289، روایت 60ـ مناقب ابن شهر آشوب.


مراجعه شود به:
غایت آفرینش
زینت بهشت
نسل پیامبر اکرم از سیب بهشتی
عترت پیامبر
همراهان پیامبر اکرم در بهشت
سروران اهل بهشت
طلب آب و رفع تشنگی
ریحانه رسول خدا در دنیا و آخرت


تعداد بازدید ها: 28448