زهد امام مهدی علیه السلام در زندگی


ابوبصیر از امام صادق علیه السلام روایت می کند که:«... چرا خواهان ظهور سریع مهدی علیه السلام هستید؟ به خدا سوگند، غذای او جز نان جوین خشک نیست، جامه‌های خشن می‌پوشد و در زمان ظهورش چیزی جز شمشیر و کشته شدن با شمشیر در میان نیست.»

منابع :
  • بحار الانوار 52 / 354 و 355 حدیث 115 و 116 --------- غیبه الشیخ و نعمانی

مراجعه شود به:


تعداد بازدید ها: 4816