زندگی مشترک امام جواد علیه السلام با ام فضل دختر مأمون


امام جواد علیه السلام با درخشندگی و برجستگی مخصوص به خود در برخورد با حاکم ستمگر عباسی مأمون که قاتل پدرش امام رضا علیه السلام بود بگونه ای عمل نمود که مأمون دخترش امّ فضل را به همسری آن حضرت در آورد و افتخار خود را در انتخاب امام جواد علیه السلام به عنوان داماد می دید.
در دوران زندگی مشترک امام جواد علیه السلام با دختر مأمون - ((ام فضل (زینب)|امّ فضل)) - حوادث گوناگونی اتفاق افتاد که به پاره ای از آنها که در تاریخ ثبت شده اشاره می شود:تعداد بازدید ها: 10860