زندگینامه کنستانتین تسیولکوفسکی


17 سپتامبر سال 1857 در ایژوسکوی روسیه به دنیا می آید. به مدرسه نمی رود و تحصیل را در خانه دنبال می کند.

1871
روی ریاضی و فیزیک تمرکز می کند. مجذوب بالونهایی که با هوای گرم به حرکت در می آیند می شود و فکرش مشغول ساختن بالونی فلزی که با هوای گرم حرکت کند می گردد.

1873
می خواهد در دانشکده فنی مسکو به تحصیل ادامه دهد ولی در امتحان ورودی مردود می شود. همچنان به مطالعه شخصی ادامه می دهد.

1876
به ویانکا ی روسیه می رود و از راه تدریس خصوصی امرار معاش می کند.

1879
در "بروسک" نزدیک "کالوگا" معلم می شود و مطالعه و آزمایشات علمی را دنبال می کند.

1881
نظریه جنبشی گازها را ارایه می دهد (یعنی گازها در حال حرکت یکنواخت هستند). او این نظریه را مستقل از «جیمز
ماکسول» (79 ـ 1831)که یک دهه قبل به این نتیجه رسیده بود انجام می دهد.

1883
کتاب «فضای خالی» را منتشر می کند در این کتاب وی رانش با عکس العمل را برای سفرهای فضایی مورد بررسی قرار می دهد.

1885
بر روی یک سفینه هوایی فلزی شروع به کار می کند. در طول چندین سال بعد چند سال آزمایشی می سازد.

1898
می گوید: برای پرواز فضایی، موتورهای موشکی با سوخت مایع لازم است.

1903
در کتاب «جستجو در فضای کیهانی با ابزارهای واکنشی» نظریه موشکها و موتورهای سوخت مایع را ارایه می دهد. این کتاب در سالهای بعد چندین باز تجدید چاپ می شود.

1918
با انتشار کتابهای علمی ـ تخیلی مثل «ماورای زمین» که در آن به توصیف شهرهای فضایی می پردازد، پرواز قضایی را در بین مردم عادی نیز مطرح می سازد.

1929
نظریه موشکهای چند مرحله ای را ارایه می نماید.

1935
19 سپتامبر در شهر «کالوگا» روسیه، از دنیا می رود. آکادمی علوم مسکو به افتخار وی مدالی را در نظر می گیرد تا به بهترین کتاب نوشته شده درباره سفرهای بین سیاره ای تعلق گیرد.تعداد بازدید ها: 7550