روتیل


روتیل (Rutile)
TiO2
سیستم تبلورکوادراتیک
رده بندیاکسید
رخکامل - مطابق با (110) ناقص - مطابق با (100)
جلاالماسی - نیمه فلزی - چرب
شکستگیصدفی - نامنظم
شفافیتغیرشفاف - نیمه شفاف
اشکال ظاهریاگرگات - بلوری - دانه ای - رشته ای
ژیزمانفراوان ; سوئیس ، اتریش ، ایتالیا
، نروژ ، مکزیک ، برزیل و استرالیا
خواص شیمیایی ذوب نمی شود و در اسیدها نامحلول است
ترکیب شیمیاییTi=59.95% O=40.05% با
انکلوزیون Fe,Sn,V,Cr,Ta,Nt
رنگ کانیزرد - قرمز - قهوه ای قرمز -
قهوه ای سیاه - سیاه
رنگ اثر خطقهوه ای-زرد - قهوه ای قرمز
تشابه کانی شناسینقره - آنتیمون
پاراژنزآناتاز - بروسیت - آپاتیت - تیتانیت - کوارتز و غیره
منشا تشکیلماگمائی - پگماتیتی - دگرگونی
شکل بلورهاسوزنی - مو مانند(مو های ونوس) - ماکله - زانوئی
کاربردمنشأ‌ تیتان
محل پیدایشاتریش
سایر مشخصات دارای شکستگی صدفی و نامنظم است
ذوب نمی شود و در اسیدها نامحلول
است
وجه تسمیه از کلمه لاتین rutilus یعنی سرخ
فام اخذ شده است

img/daneshnameh_up/f/fe/_ggttqq_Rutile.jpg

منبع
تعداد بازدید ها: 26449