روباه پرنده


روباه پرنده چیست؟

روباه پرنده نوعی خفاش است. سر این خفاش شباهت زیادی به سر روباه دارد. به همین سبب به این نام خوانده می‌شود.

فیزیک بدن حیوان

اکثر خفاشها کوچک و شبیه موش هستند، ولی روباه پرنده اندازه سگی کوچک است. فاصله بین دو بال این جانور به 180 سانتیمتر می‌رسد.

ویژگیهای روباه پرنده

رفتار و خصایص این خفاشها بسیار شبیه به خفاشهای معمولی است، با این تفاوت که آنها علاقه زیادی به میوه دارند و آفت باغهای میوه هستند.

زیستگاه‌های طبیعی روباه پرنده

گونه‌های مختلفی از روباه‌های پرنده را می‌توان در مالزی ، هند و سایر مناطق آسیا ، جزایر اقیانوس هند و آرام یافت.


تعداد بازدید ها: 8681