رهیافت علمی در بررسی انقلاب اسلامی


انقلاب اسلامی ایران باعث تغییر در معادلات جهانی گردید نظریه های مختلف دانشمندان آن عصر در زمینه جهانی دو قطبی و تئوری پردازیهای آنها برای پیروزی هر یک از دو قطب شرق و غرب باوقوع این انقلاب دستخوش تغییراتی اساسی گردید.پس از پیروزی انقلاب بسیاری از دانشمندان به بحث و بررسی علمی از این واقعه مهم تاریخی پرداختند که به برخی از آنها اشاره می گردد:انقلاب اسلامی - ماروین زونیس
انقلاب اسلامی - میشل فوکو
انقلاب اسلامی - نظریه اسکاچپل


تعداد بازدید ها: 12506