رسم شکل در آینه


مواد و وسایل لازم

یک مکعب مستطیل چوبی یا یک جعبه مقوایی کلفت
  • یک آینه به اندازه 8*5 سانتی متر
  • مداد
  • کاغذ
  • چسب
  • مقوا.

روش آزمایش

مکعب مستطیل چوبی یا جعبه مقوایی باید به اندازه ای باشد که بتوان آینه را روی یک پهلوی آن چسباند.
آینه را طوری روی مکعب مستطیل (چوبی یا مقوایی) بچسبانید که وقتی مکعب مستطیل را روی سطح بزرگترش روی میز قرار می دهید لبه روی میز قرار گیرد. مکعب مستطیل باید تراز باشد و آینه عمود بر میز قرار گیرد.

img/daneshnameh_up/0/02/mz44.jpg

روی یک ورق کاغذ طرح یک ستاره را بکشید.
لبه آینه را روی خطی که در شکل نشان داده شده است قرار دهید.

img/daneshnameh_up/3/36/mz45.jpg


یک تکه مقوای کلفت را طوری جلو چشمان خود بگیرید که ستاره را روی کاغذ نبینید.ستاره را فقط باید در آینه ببینید.
نوک قلم را روی نقطه بالایی ستاره قرار دهید.
با نگاه کردن در فقط آینه بکوشید در امتداد لبه داخلی ستاره طرح آن را با قلم دنبال کنید.

احتمالا رسم بعضی قسمتها مشکل تر از قسمتهای دیگر خواهد بود و شاید حتی نتوانید آن قسمتها را رسم کنید. اگر تمرین کنید سرعت شما بیشتر می شود.

پیشنهاد
در حالی که در آینه نگاه می کنید نام خود را طوری بنویسید که در آینه درست خوانده شود نام شما روی کاغذ به چه شکل دیده می شود؟

نتایج آزمایش

تصویر آینه ای چپ و راست و در عکس جهتی است که ذهن شما به شما می گوید به همین جهت هست که کشیدن طرح را سخت می کند.
تصاویر اجسام در آینه (تخت) وارونه یا معکوس نیستند بلکه جهت چپ و راست آنها عوض می شود. اصطلاحا به این نوع تصویر برگردان جانبی می گویند.


تعداد بازدید ها: 33888