دمشق


دمشق پایتخت جمهوری عربی سوریه کنونی یا شام قدیم است. تاریخ بنای آن دقیقاً معلوم نیست. طبق کاوشهای سال 1950 میلادی در هزاره چهارم قبل از میلاد در محل آن شهری دایر بوده است. در قرن 15 ق. م تحوطس آن را فتح کرد. در قرن 11 ق. م این شهر پایتخت پر رونق سرزمین آرامیان بود. در 333 ق.م اسکندر مقدونی آن را تصرف کرد و در دوره گسترس مسیحیت، مردم گسترش مسیحیت، مردم آن توسط پولس قدیس مسیحی شدند.

در سال 14 ه.ق یا 639 میلادی با فتح دمشق توسط خالد بن ولید، اسلام به آن راه یافت و دوره سیادت هزار ساله روم بر آن خاتمه یافت. از این پس یکی از مراکز مهم جهان اسلام شد. عمر برای حکمرانی این منطقه، معاویه بن ابی سفیان را برگزید دمشق تا پایان عمر مقر اصلی معاویه بود .

در دوره امویان نیز دمشق پایتخت اصلی همه حاکمان بود که این عنوان در دوره بنی عباس به بغداد منتقل شد. امویان در قرن هشتم میلادی مسجد عظیمی در این شهر بنا کردند که هم اکنون به مسجد عظیمی در این شهر بنا کردند که هم اکنون به مسجد اموی معروف است.
در سال 1382 ابراهیم پاشا آن را به کمک مردم شهر که قبلاً بر ضد عثمانیها قیام کرده بودند گرفت .

منابع: برگرفته از لغت نامه دهخدا به نقل از دایره المعارف فارسی و ناظم الاطبا.


تعداد بازدید ها: 27337