دلایل عقلی اثبات امامت


چه نیازی به اثبات عقلی در باب امامت است و آیا فقط دلایل نقلی برای اثبات امامت کفایت نمی کند؟

در پاسخ به این سوال باید گفت تشیع مکتبی عقلانی است و همیشه در کنار دلایل نقلی چه در اعتقادات و چه در احکام دلایل عقلی نیز دیده می شود.بطور مثال مردی که در جنگ جمل دچار شبهه ای شده بود که
آیا امیر المؤمنین بر حق است یا عایشه و طلحه و زبیر؟

به خدمت حضرت علی رسید و این شبهه را مطرح کرد. حضرت در پاسخ او پاسخی دادند که بیشتر جنبه عقلی دارد تا جنبه نقلی. حضرت در اینجا نفرمودند که به حدیث غدیر یا منزلت یا ثقلین نگاه کن و حق را تشخیص بده. گرچه این ها دلایلی بسیار محکم در اثبات خلافت بلافصل امیرالمؤمنین است اما ایشان در جواب او فرمودند:عیب تو این است که حق را با افراد محک می زنی در حالیکه راه روشن راه دیگری است، ابتدا حق را بشناس سپس دیگران را با آن محک بزن و اهل آن را بشناس.


اعرف الحق تعرف اهله


که اگر این کار را بکنی تفاوت من و عایشه و طلحه و زبیر را به راحتی خواهی فهمید. از این مثال در می یابیم که در کنار دلایل نقلی امامت دلایل عقلی نیز می تواند در بزنگاههای خطرناک ما را کمک کند. در اینجا برخی دلایل عقلی در اثبات امامت و حواشی آن آورده می شود که برای آشنایی بیشتر شما را به کتاب امامت و رهبری استاد شهید مطهری راهنمایی می کنیم.

img/daneshnameh_up/8/8b/dfdsfds.jpgاین را بدانیم شبهات عقلی پاسخهای عقلی می طلبند


تفاوت نظام حکومتی امامت و دموکراسی
ضرورت عقلی وجود امام
تفاوت راهنمایی و رهبری
امت و تفاوتهای آن با لغتهای مشابه
رابطه امت و حکومت


تعداد بازدید ها: 32159