دانشکده مواد دانشگاه صنعتی اصفهان


معرفی

img/daneshnameh_up/c/cc/DSCF2826mavadddkjiMMM.GIF


آغاز فعالیت: 1356

رشته ها و گرایشها: متالورژی صنعتی ، متالورژی استخراجی، شناسائی و انتخاب مواد، خوردگی و حفاظت فلزات، بیومتریال، متالورژی استخراج فلزات، مهندسی مواد.

مقاطع تحصیلی: کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری.

سطوح تحصیلی

رشته ها و گرایشها: متالورژی صنعتی، متالورژی استخراجی، شناسائی و انتخاب مواد، خوردگی و حفاظت فلزات، بیومتریال، متالورژی استخراج فلزات، مهندسی مواد.

مقاطع تحصیلی: کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری.امکانات آزمایشگاهی

 • آزمایشگاههای متالورژی مکانیکی
 • شکل دادن
 • عملیات حرارتی
 • متالورِژی ریخته گری و انجماد
 • استخراج فلزات (1)
 • متالوگرافی
 • تفرق اشعه ایکس
 • سرامیک
 • میکروسکوپ الکترونیکی
 • خوردگی
 • آنالیز فلزات (کوانتومتر)
 • مواد قالب گیری
 • استخراج فلزات (2)
 • تحقیقاتی پوشش
 • مواد پیشرفته
 • جوشکاری
 • شامتک (متالورژی سطح و ...)
 • کارگاه مدلسازی
 • کارگاه ریخته گری
 • کارگاه پروژه.


امکانات آموزشی و پژوهشی

1. میکروسکوپ الکترونی روبشی
2. پتانسیواستات
3. دستگاه MTS
4. دستگاه اندازه گیری سختی
5. دستگاه ضربه
6. دستگاه نورد
7. انواع کوره های عملیات حرارتی
8. کوره القایی
9. دستگاه انجماد سریع فلزات
10. دستگاه انجماد جهت دار
11. دستگاه های سایش
12. کوره های تامن
13. انواع میکروسکوپ نوری
14. کوره تشعشعی
15. دستگاه کشش

تعداد بازدید ها: 19004