دانشنامه:فلش


در صفحات دانشنامه می توان از پویا نمائی فلش استفاده کرد. برای این کار مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید

  • به صفحه مورد نظر بروید.
  • گزینه ویرایش را انتخاب نمائید تا ویرایشگر صفحه باز شود.
  • در سمت راست پنجره ویرایش، گزینه ارسال تصویر را انتخاب نمائید.
  • پس از باز شدن پنجره ارسال تصویر، آدرس و نام فایل فلش در رایانه خود را، تایپ نموده یا با استفاده از گزینه Browse ،فایل را یافته و انتخاب نمائید. در یک مرحله می توانید 3 فایل انتخاب نمائید.
  • پس از انتخاب فایلها، گزینه ارسال را انتخاب نمائید.
  • بعد از این که فایل(ها) ارسال شد، گزینه‌ای با عنوان افزودن برچسب(ها) به انتهای صفحه مشاهده خواهید کرد. این گزینه را انتخاب نمائید تا برچسب مربوطه به انتهای متن ویرایش افزوده شود.
  • برچسب را به محل مناسب در صفحه ویرایش انتقال دهید.
  • طول و عرض نمایش پویانمائی را انتخاب نمائید، و مقادیر عرض را در مقابل عبارت =width و ارتفاع آن را در مقابل عبارت =height قرار دهید.
  • صفحه را ذخیره نمائید.

تعداد بازدید ها: 19684