دانشنامه:راهنمای تعیین زمینه های فعالیت کاربر
زمینه های فعالیت مستقیم کاربر، به کاربران این امکان را می دهد که در طبقه بندی های معین فعالیتهای خاصی را انجام دهند.

روش تعیین زمینه فعالیت مستقیم

برای تخصیص زمینه های فعالیت مستقیم به کاربران مراحل زیر را انجام دهید
  • از منوی مدیریت گزینه کاربر را انتخاب نمائید.
  • در صفحه مدیریت کاربر، پس از یافتن نام کاربر مورد نظر بوسیله جستجو، بر روی ترجیحات کاربر که آیکون آن به شکل آچار می باشد کلیک کنید.
  • در صفحه ترجیحات کاربر/جدول اطلاعات کاربر در زیر عنوان شخصی، گزینه زمینه های فعالیت مستقیم را نشان بده را انتخایب کنید.

img/daneshnameh_up/9/92/FaaliatMostaghim25.JPG


  • در درخت طبقه بندیهای موجود، کنار هر طبقه جعبه ای قرار دارد که با کلیک درون جعبه انتخاب می شود. طبقه بندیهای را که می خواهید کاربر به آنها دسترسی داشته باشد انتخاب نمائید.

img/daneshnameh_up/b/b8/FaaliatMostaghimTree25.JPG


  • در جدول اطلاعات کاربر بر روی گزینه ترجیحات کاربر کلیک کنید.

img/daneshnameh_up/1/1b/EttelaatKarbarTaiid25.JPG


توجه
با انتخاب یک طبقه از درخت طبقه بندیها، تمام زیر شاخه های آن طبقه بندی هم جزو زمینه های فعالیت مستقیم کاربر قرار خواهند گرفت.قابلیت های دسترسی مستقیم

با اعطای دسترسی مستقیم به کاربرانی با سطوح عضویت مختلف، قابلیتهای متفاوتی به آنها تعلق می گیرد:

نوع عضویت
قابلیت
ویرایشایجاد و ویرایش صفحات دانشنامه در زمینه های تعیین شده به طور مستقیم
تایید صفحات دانشمشاهده صفحه های تائید نشده در زمینه های مربوطه و امکان تائید آنها


همچنین ببینیدتعداد بازدید ها: 6330