خونخواهی از طرفداران قاتلین امام حسین - انعام : 164


img/daneshnameh_up/5/59/h13.jpgهروی به امام رضا علیه السلام عرض کرد: ای فرزند رسول خدا! نظرت درباره این حدیث از امام صادق علیه السلام چیست؟ که از آن حضرت روایت می کنند: « هنگامی که قائم علیه السلام ظهور کند، فرزندان قاتلان امام حسین علیه السلام را به خاطر کار پدرانشان می کشد.»

امام رضا علیه السلام فرمود: « همین گونه است! » هروّی گفت: « پس این آیه که می فرماید: « و لاتزر وازرة وزر اخری » (انعام: 164) معنایش چیست؟ امام فرمود: « خداوند در همه سخنانش راست می گوید، ولی فرزندان قاتلان امام حسین علیه السلام به کار پدرشان راضی هستند و به آن افتخار می کنند، و هر کس به چیزی راضی باشد مانند کسی است که آن را انجام داده است.

اگر در مشرق شخصی کشته شود و در مغرب کسی به کشته شدن او راضی باشد، کسی که راضی به قتل اوست در نزد خداوند شریک قاتل است. همانا قائم علیه السلام وقتی ظهور کرد، به دلیل رضایتشان به کار پدرشان، آنان را می کشند.»

منابع:
بحارالانوار، ج52،‌ ص 313، حدیث 6

مراجعه شود به:
خونخواهی از قاتلان امام حسین علیه السلام


تعداد بازدید ها: 8373