خفاش


مقدمه

پستانداران جفت‌دار بدون استخوان مارسوپیال و بدون کیسه هستند. دارای مهبل فردند و جنین کاملا در داخل زهدان ماده رشد می‌کند و بوسیله جفت به دیواره زهدان می‌چسبد و رشد می‌کند. این بالا راسته دارای چندین راسته است. راسته حشره خواران مانند موش کورها و جوجه تیغی‌ها ، راسته پوست گستران مانند لمورهای پرنده ، خفاشها یا شب پره‌ها ، راسته نخستیان ، راسته والان و ... و راسته گوشتخواران.تصویر

راسته خفاشها

خفاشها (Chiroptera) پستانداران معمولا کوچکی هستند که پرواز می‌کنند و اندامهای حرکتی پیشین و بندهای دوم تا پنجم آنها بسیا رشد کرده است و یک غشای پوستی نازک برای پرواز به آنها متصل است که این غشا اندامهای حرکتی پشتی و در بعضی دم را نیز در بر می‌گیرد. فقط بند اول و نیز در خفاشهای میوه خوار بند دوم از اندامهای حرکتی پیشین دارای چنگال است. پاهای پشتی کوچک و دارای چنگالهای خمیده و نوک تیز می‌باشد. اغلب در شب و عصرها فعالیت دارند و قادر به پرواز حقیقی هستند. از پالئوسن تاکنون وجود داشته و دارند و تقریبا در همه جای دنیا زندگی می‌کنند.

زیر راسته خفاشهای میوه خوار

این جانوران را گاهی روباه پرنده می‌نامند. در آفریقا و آسیای جنوبی تا استرالیا اغلب به صورت گله‌های بزرگ ، روزها روی شاخه‌های درختها در حالی که سر آنها به سوی پایین است و بالها مانند ردا پیرامون بدن آنها را پوشانیده است به خواب می‌روند. از میوه‌ها تغذیه می‌کنند و گاهی به باغهای میوه آسیب می‌رسانند. مانند پتروپوس و امپی روس که در مالایا و ایندوزیا زندگی می‌کند، خفاش بزرگی است.تصویر

زیر راسته خفاشهای ریزه خوار

از حشرات تغذیه می‌کنند. روزها بوسیله چنگالهای پشتی در حالی که سر آنها به سوی پایین است آویزان می‌شوند. در شکافهای صخره‌ها یا درختها یا در داخل غارها و ساختمانها بسر می‌برند. بعضی‌ها از لاشه جانوران تغذیه می‌کنند، عده‌ای از آنها تنها زندگی می‌کنند و شبها مستقلا تغذیه می‌کنند. در فضای آزاد یا در بین درختها از حشرات در حال پرواز تغذیه می‌کنند.

میوتیس ، اپیتزیکوس یا خفاش قهوه‌ای ، تاداریدا مکزیکانا یا خفاش بدون دم به صورت گروهی زندگی می‌کنند به حدی که در محل زندگی آنها فضولات آنها را جمع آوری کرده و به عنوان کود مصرف می‌کنند. خفاش خونخوار یا دسمودوس در مناطق گرمسیری آمریکا زندگی می‌کند با دندانهای نیش خود که بزرگ است رگ گردن اسب و گاهی رگ گردن انسان را سوراخ کرده و از آن خون خارج می‌شود و از خون جاری شده تغذیه می‌کند. این جانور باعث یک نوع هاری شده و همچنین یک نوع بیماری اسب (Trypanosomiasis) را منتقل می‌نماید.

مباحث مرتبط با عنوان


تعداد بازدید ها: 91642