خدمات ایرانیان به اسلام


افتخار آفرینی برای اسلام


علاقه ایرانیان به اسلام از ظهور دین اسلام شروع شد و قبل از آن که دین اسلام توسط مجاهدین مسلمان به ایران بیاید ایرانیان مقیم یمن آن را پذیرفتند و با میل تسلیم احکام قرآنی شدند و در ترویج آن کوشیدند.

تاریخ فتوحات اسلامی در شرق و غرب جهان حاکی از مجاهدت گروهی از مردمان ایرانی است که با خلوص عقیده از خود گذشتند و دشمنان داخلی و خارجی را سرکوب کردند.

مسلمانان کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا مرهون فعالیت ایرانیان مسلمانی هستند که با کوشش خود از طریق دریانوردی و بازرگانی اسلام را به دورترین نقاط آسیا رساندند و از طریق تبلیغ و ارشاد آنها را با اسلام آشنا کردند.

ایرانیان و کشورهای غربی و شمال آفریقا و اروپا و آسیای صغیر نقش به سزایی در ترویج اسلام داشتند پس از این که مردم خراسان و نواحی شرقی ایران بر ضد خلافت ضد اسلامی امویان که با نام اسلام بر مسلمانان حکومت می‌کردند قیام کردند و آنها را بر انداختند، عباسیان خلافت را به دست گرفتند و تمام امور کشوری و لشکری ممالک اسلام به دست ایرانیان به خصوص خراسانیان افتاد.

در عصر مأمون نیز هنگام مراجعت وی به عراق اعیان و رجال خراسانی با وی همراهی کردند و درعراق ساکن شدند. مأمون چون از کارشکنی بعضی از خاندان خود ناراحت بود مناصب دولتی را به ایرانیان سپرد. گروهی از بزرگان ایرانی به نواحی مصر و شمال آفریقا رفتند تا در آنجا مستقر شده و راه نفوذ مخالفین را سدکنند؛ مخصوصاً که هنوز دولت امویان در آندلس وجود داشت و عباسیان از نفوذ آنان جلوگیری می‌کردند.

منبع: خدمات متقابل اسلام و ایران؛ مرتضی مطهری


همچنین ببینید:


ذوق و صنعت ایرانیان در خدمت اسلام
علل سرعت علم آموزی در میان مسلمانان
خدمات ایرانیان در تفسیر قران کریم
خدمان ایرانیان در قرائت قران کریم
شروع تدوین علوم در اسلام
نخستین حوزه های علمیه
نخستین موضوع حرکت علمی مسلمین
خدمات ایرانیان در علم و فرهنگ
عکس العمل ایرانیان در برابر زنادقه
ارتداد اسود عنسی و مبارزه ایرانیان با او
مبارزه ایرانیان با مرتدین عرب
عکس العمل ایرانیان در برابر موسیقی
توسعه اسلام در چین بدست ایرانیان
نشر اسلام در هند و پاکستان بدست ایرانیان
نشر اسلام در اندونزی بدست ایرانیان
سربازی و فداکاری ایرانیان در راه اسلام
تمدن درخشان ایران پس از اسلام
انگیزه خدمت ملتها به اسلام
گستردگی خدمات ایرانیان به اسلام
صمیمیت و اخلاص ایرانیان در خدمت به اسلام

تعداد بازدید ها: 24601