خبر پیامبر از مدفن امام حسن


از روایتی که درباره ثواب و پاداش اندوه، گریه بر امام حسن (علیه السلام) و زیارت امام حسن (علیه السلام) از پیامبر اکرم وارد شده است اعجاز رسول خدا روشن میگردد؛
زیرا در آن روایت رسول اکرم حدود پنجاه سال قبل از شهادت حضرتش می فرماید: و هر کس در بقیع او را زیارت کند قدمش برصراط نلغزد این پیش بینی از موارد اعجاز رسول خدا به حساب می آید.

مراجعه شود به:
ثواب گریه برای امام حسن علیه السلام
زیارت و ثوابهای عظیم آن
آداب زیارت

تعداد بازدید ها: 7149