خارستانهای اتیوپی


خارستانهای اتیوپیimg/daneshnameh_up/9/9e/etyopi2.jpg
گیاهان بوته زارها

گیاهان مقاوم در برابر خشکی نظیر
صبر زرد در این محیط خشک می رویند .
خارستانهای شرق آفریقا در بین دشتهای بی درخت و مناطق صحرایی واقع شده اند . این منطقه دارای پوششی علفی اندکی است ولی مکان خوبی برای درختان خاردار و مقاوم در برابر خشکی ، مانند اقاقیا و درخت مرمکی و بوته های انبوه مانند رز صحرایی ، است . سالانه تنها حدود 30 تا 50 سانتی متر و بیشتر از ماه تیر تا شهریور باران می بارد. هوا در تمام طول سال گرم است با درجه حرارتی که از 27 درجه سانتیگراد در ماه دی تا 38 درجه سانتیگراد اردیبهشت متغیر است . در اینجا فیلها ،زرافه ها و دیگر پستانداران گیاه خوار و هم چنین شیرها یافت می شوند.
تعداد بازدید ها: 6969