حمل لواء حمد روز قیامت با نیروی الهی


روزی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود:« روز قیامت، جبرئیل با لواء حمد نزد من می آید. لواء حمد هفتاد تکه است و هر تکه از آن گسترده تر از خورشید و ماه است. من که بر یکی از تخت های رضوان، بالای یکی از منبرهای قدسی نشسته‌ام، لواء حمد را از جبرئیل می‌گیرم و به علی بن ابیطالب می‌دهم.»
در این هنگام عمر از جا برخاست و گفت:« ای رسول خدا، علی چگونه طاقت کشیدن لواء حمد با این عظمت را دارد؟»
رسول خدا فرمود:« در روز قیامت، خداوند به علی نیرویی مانند نیروی جبرئیل، نوری مانند نور آدم، حلمی مانند حلم رضوان (فرشته نگهبان بهشت) و جمالی مانند زیبایی یوسف عنایت می کند.»

منابع:

  • بحارالانوار، ج 39، ص 214 ----------- مناقب


تعداد بازدید ها: 6379