حسن مثنی


حسن بن حسن بن علی علیه السلام معروف به حسن مثنی، همسر فاطمه، دختر امام حسین، بود.
او در کربلا در سپاه حسینی به میدان رفت و دلیرانه جنگید تا مجروح شد و به زمین افتاد.
پس از پایان جنگ، هنگامی که سپاه کوفه برای جدا کردن سرهای شهدا آمدند، دیدند او هنوز زنده است و رمقی در بدن دارد.
اسماء بنت خارجه که از خویشان مادری او بود، وساطت کرد، او را با خود به کوفه برد، مداوایش کرد و بعد از کوفه به مدینه برد.
وی در سن پنجاه سالگی در مدینه وفات کرد.

منابع:

  • منتهی الامال، ج 1، ص 454.
  • قصه کربلا، ص 343.
  • منتهی الامال، ج 1، ص 455.

مراجعه شود به:تعداد بازدید ها: 17258