حبابه والبیه


اسلام کاملترین دین الهی است و در همه زمینه های اجتماعی و دینی، نظرات ارزنده ای ارائه می‌دهد؛ از جمله در مورد تفاوت بین زنان و مردان می‌فرماید در عین اینکه از نظر جسمی و روحی تفاوتهای غیر قابل انکاری دارند، از نظر تقرّب به سوی خداوند راه هر دو دسته باز است و همان گونه که مردان می توانند درجات قرب را بپیمایند، زنان هم می توانند و همچون فاطمه زهرا و مریم کبری به مقامات بلند، دست می‌یابند.
یکی از زنان بلند پایه صدر اسلام حبابه والبیه نام دارد که با عمری نزدیک به دویست سال، تاریخ زیبا و شیرینی از او به یادگار مانده که به قسمتی از آن اشاره می‌شود:

-- دلائل امامت از هشت امام
-- عبادت و تقوای حبابه والبیه
-- حبابه والبیه و شفا با دعای امام حسین علیه السلام
-- حبابه والبیه و شفای او
-- حبابه والبیه و شفای درد او


تعداد بازدید ها: 14497