جوزا «صورت فلکی»


img/daneshnameh_up/2/21/sovarjooza.jpg

جوزا (دو پیکر)

مقدمه

صورت فلکی جوزا یا دو پیکر از صورت فلکی منطقة البروجی است که خورشید در تیر ماه در آن قرار دارد. بنابراین بهترین زمان برای دیدن این صورت فلکی ، فصل زمستان است. جوزا بین میلهای ۱۰+ و ۳۵+ و بعدهای h ۶ و m۱۰ h ۸ قرار گرفته است و مساحتی حدود 514 درجه مربع را در بر می‌گیرد. جوزا دارای ۱۳ ستاره پر نورتر از قدر ۴ است. α-جوزا (کاستور یا راس التوام المقدم) و β-جوزا (پلوکس یا رأس التوام الموخر) ستاره‌های پر نور این صورت فلکی و نمایانگر سرهای دو پیکر می‌باشند. α-جوزا برخلاف نامش درخشانترین ستاره جوزا نیست و از β-جوزا کم نورتر است. بنابراین این احتمال وجود دارد که در زمانهای دور کاستور پر نورتر از پلوکس بوده باشد.

اجرام ستار‌ه‌ای و غیر ستاره‌ای

پلوکس پر نورترین ستاره جوزا و هفدهمین ستاره پر نور آسمان از قدر ۱/۱۴ بوده و رده طیفی K0 قرار دارد و حدود ۳۶ سال نوری با ما فاصله دارد. کاستور منظومه‌ای از ۴ ستاره است که مؤلفه پر نورتر از قدر ۵۸/۱و از رده طیفی A0 می‌باشد و در فاصله‌ای حدود ۴۶ سال نوری از ما قرار دارد. با تلسکوپی کوچک دو همدم دیگر که ستاره‌هایی آبی-سفید و از قدرهای ۱/۹ و ۲/۹ می‌باشند، تفکیک می‌شوند. مؤلفه دیگر از قدر ۸/۸ است. مؤلفه AB دارای جدایی زاویه‌ای ۲/۵ ثانیه قوسی و زاویه موقعیت ۸۸ درجه و مؤلفه AC دارای جدایی زاویه‌ای ۷۲/۵ ثانیه قوسی و زاویه موقعیت ۱۶۴ درجه می‌باشد. از معروفترین متغیرهای جوزا می‌توان اتا-جوزا و زتا-جوزا اشاره کرد.

اتا-جوزا متغیرهای نیمه منظم است که روشنایی آن در یک دوره ۲۳۰ روزه از قدر ۳/۲ تا ۳/۹ تغییر می‌کند. این ستاره یک غول سرخ با رده طیفی M3 و در فاصله ۱۸۶ سال نوری می‌باشد. در تلسکوپهای متوسط ، مؤلفه از قدر ۸/۸ را می‌توان در کنار آن مشاهده کرد. جدایی زاویه‌ای آنها ۱/۴ ثانیه قوسی و زاویه موقعیتشان ۲۶۶ درجه می‌باشد. زتا- جوزا یک متغیر قیفاووسی با دوره تناوب ۱۰/۱۵ روزه است که روشنایی آن بین قدرهای ۳/۷ تا ۴/۱ تغییر می‌کند. این ستاره از رده طیفی G0 بوده و در فاصله ۷۵ سال نوری قرار دارد. زتا-جوزا ، دارای دو مؤلفه از قدرهای ۸ و ۱۰/۵ است که مؤلفه اول با ستاره پر نورتر جدایی زاویه‌ای ۸۷ ثانیه قوسی و زاویه موقعیت ۸۴ درجه و مؤلفه دوم با ستاره پر نورتر جدایی زاویه‌ای ۹۶/۵ ثانیه قوسی و زاویه موقعیت ۳۵۰ درجه تشکیل می‌دهد. ستاره R-جوزا ، متغیری میرا گونه است که در یک دوره ۳۶۹/۸ روز بین قدرهای ۶ تا ۱۴ تغییر می‌کند. بنابراین برای بررسی تغییرات آن به تلسکوپی نسبتا بزرگ نیازمندیم.

ستاره ۳۸-جوزا نیز از ستاره‌های دوگانه این صورت فلکی است که از دو مؤلفه با جدایی زاویه‌ای ۷ ثانیه قوسی و زاویه موقعیت ۱۴۷ درجه تشکیل شده است. مؤلفه پر نورتر از قدر ۷/۴ و مؤلفه کم نورتر از قدر ۷/۷ می‌باشد که در بزرگنمایی‌های کوچک نیز قابل تفکیک است. نو - جوزا ستاره دوگانه دیگری است که از دو مؤلفه با قدر ۴/۱۵ و ۸/۷ ، جدایی زاویه‌ای ۱۱۲/۵ ثانیه قوسی و زاویه موقعیت ۳۲۹ درجه تشکیل شده است. همدم پر نورتر از رده طیفی B7 قرار دارد. از دوتاییهای دیگر این صورت فلکی می‌توان به مو-جوزا ، دلتا-جوزا و کاپا- جوزا اشاره کرد. اساسا صورت فلکی جوزا ، توسط دو ستاره پولوکس (رأس التوام الموخر) و کاستور (رأس التوام المقدم) شناخته می‌شود و در صورت فلکی سرطان ستاره درخشانی نیست.

رصد با چشم غیر مسلح

شمالی‌ترین ستاره این صورت فلکی یعنی آلفا - جوزا (کاستور) ، ستاره‌ای است چند گانه ، قدر آن 6/1 و حدود 45 سال نوری از ما دور است. بتا- جوزا (پولوکس) ، به رنگ زرد و در قدر 2/1 و در فاصله 40 سال نوری از ما قرار دارد. طبق قرار داد، پولوکس با علامت بتا مشخص می‌شود، ولی نورانی‌تر از کاستور است. ما بین ستاره‌های دلتا و اتا - سرطان ، لکه‌ای کم نور شبیه ابر وجود دارد که خوشه‌ای از تعداد زیادی ستاره است. این خوشه اغلب کندوی عسل نامیده می‌شود و در نقشه با علامت 44M مشخص شده است.تصویر

رصد با دوربین دو چشمی

در نزدیکی ستاره اتا - جوزا ، خوشه فشرده 35M قرار گرفته است و شما آنرا بصورت لکه‌ای ریز خواهید دید. در قسمت پایین این صورت فلکی (نزدیک راه شیری) به دنبال حوزه‌های زیبای ستارگان بگردید. همچنین در صورت فلکی سرطان ، خوشه 44M را مطالعه کرده و سعی کنید ستارگان این گروه مشهور را بشمارید.

رصد با تلسکوپ

مؤلفه‌های ستاره کاستور را مطالعه کنید. قدر آنها 2 و 3 و جدائیشان "4 است. این ستارگان زمان تناوب 380 به دور همدیگر در گردش هستند. با اختلاف ΄1، می‌توانید مؤلفه متفاوت دیگری نیز با قدر 9 و به رنگ قرمز سیر بیابید. در مطالعه 44M ممکن است بیشتر از 300 ستاره بشمارید. خوشه کنار آلفا سرطان را رصد کنید. هرشل (منجم مشهور آلمانی) ، بیشتر از 200 ستاره در آن یافت. شما چند ستاره می‌توانید بشمارید؟ این خوشه که 67M نشانه گذاری شده ، در ورای کهکشان ما قرار دارد و احتمالا قدیمی‌ترین خوشه ای است که مورد مطالعه قرار گرفته است.

ستاره دو گانه کاستور

توسط یک تلسکوپ کم توان ، کاستور دو گانه و با اختلاف 1 قدر از ستاره تاریکتر دیده می‌شود. این مؤلفه با زمان تناوب 380 سال به دور کاستور می‌چرخد. این سیستم شبیه زمین و خورشید است.

مباحث مرتبط با عنوانتعداد بازدید ها: 33500