جوجه تیغی
img/daneshnameh_up/6/64/Jooje_tighi.jpg

جوجه تیغی اروپایی از شامگاه تا سحرگاه مدام به دنبال کرم خاکی و دیگر طعمه هامی گردد. این حیوان همانطور که به دنبال شکار می گرددناله (خر خر) می کند و مثل خوک نفس نفس می زند و در صورتی که توسط شکارچیان تهدید شود، بدن خود را به شکل توپ تیغی در می آورد. در پاییز بوسیله برگهای خشک در میان بوته های انبوه با در پای درختان لانه درست می کند و تا بهار سال بعد به خواب زمستانی فرومی رود.

گونه دیگری که مشاهده می کنید متعلق به جوجه تیغی آمریکایی است این جونده تنها بیشتر زندگیش را روی درختانی که برای پیدا کردن غذا از آنها بالا میرود٬ می گذراند. این حیوان به آهستگی و با تنبلی حرکت می کند و قدرت دید ضعیفی دارد در صورتی که این حیوان تهدید شود پشتش را به دشمن کرده و با استفاده از دم پوشیده ازتیغ خود٬ بر علیه او وارد عمل می شود. جوجه تیغی آمریکای شمالی شب زی می باشد و روز را در سوراخ درختها یا شکاف سنگها می گذراند.

img/daneshnameh_up/a/a4/Jooje_tighi2.jpgمنبع:

  • DK multi media


تعداد بازدید ها: 34410