جنایات سفیانی در کوفه


امام صادق علیه السلام فرمود:« گویا سفیانی و یارانش را می بینم که در رَحبه کوفه بار انداخته‌اند و منادی او ندا می‌دهد:« هر کس سر یکی از شیعیان علی را بیاورد هزار درهم جایزه دارد.»
در این هنگام مردم بر همسایگان شیعیه‌ی خود هجوم می‌برند، آنها را گردن می‌زنند و هزار درهم جایزه می گیرند.»
سفیانی در کوفه جاسوسانی را می گمارد تا شیعیان را شناسایی و به فرمانده سپاه او معرفی کند.

در روایت دیگری، امام صادق علیه السلام فرمود:« گویا آن مرد نقابدار را می بینم!»
سئوال شد:« نقابدار کیست؟»
امام فرمود: « مردی از شماست، سخن شما را می‌گوید، نقاب بر چهره می زند و اطراف شما می گردد. شما را می شناسد و شما او را نمی شناسید. پس یکایک شما را به دام می اندازد. آگاه باشید که او فرزند زنی بدکاره است.»

منابع:
بحارالانوار، 52/ 215 حدیث 72
بحارالانوار، 52/ 215 حدیث 72

مراجعه شود به:

نبرد آزاد سازی کوفه

جنایات سفیانی

عقب نشینی سفیانی از عراق


تعداد بازدید ها: 10695