تیره سرخدانگان


شرح تیره سرخدانگان
Phytolaccaceae-phytolaceae

گیاهان تیره سرخدانگان به اشکال مختلف علفی درختچه یا درخت و گاهی بالا رونده اند. مجموعاً از 17 جنس و 150 گونه تشکیل می یابند . پراکندگی آنها به صورتی است که عموماً در مناطق گرم کره زمین و فقط معدودی از آنها در نواحی معتدله یافت می شوند این گیاهان برگهای متناوب ساده، بدون استیپول و گلهائی بر دو نوع نر و ماده ، یک پایه یا دو پایه (گاهی نر - ماده) معمولاً منظم و مجتمع به صورت سنبله یا خوشه و یا گرزن دارند. پوشش گل آنها 4 یا 5 قسمتی (بندرت 8 تا 10 قسمتی) ساده یا مضاعف و محتوی 8 تا 50 پرچم آزاد یا کم و بیش پیوسته به هم است. مادگی گلهای آنها مرکب از 1 تا 15 برچه آزاد یا متصل و محتوی یک تخمک خمیده در هر برچه می باشند میوه آنها غالباً سته است.
جنس های مهم این تیره عبارتند از :
Phytolacca (دارای 40 گونه)
Limeum (دارای 20 گونه)
تذکر : الف) در بعضی کتب علمی تعداد جنس های این تیره 12 و تعداد گونه آن 100 ذکر شده است (pharmacognosy Trease 1983)
ب) گیاهان تیره Phytolacceae به علت دارا بودن جنین خمیده و مشخصات دیگر در راسته Centrospermales جای داده شده اند.


تعداد بازدید ها: 7813