تورمالین


تورمالین (Tourmaline)
NaFe2+ 3 (Al,Fe3+)6 (OH)4 (BO3)3 Si6O18
سیستم تبلوررمبوئدریک
رده بندیسیلیکات
رخناکامل - مطابق با سطح (1011)
جلاشیشه ای
شکستگیصدفی - نامنظم
شفافیتغیرشفاف - نیمه شفاف
اشکال ظاهریبلوری - آگرگات متراکم - شعاعی - رشته ای
ژیزمانفراوان ; یافت شده درگرانیت ها ، دیوریت ها
، سینیت ها ،‌ و گرانولیت ها و در
سنگهای دگرگونی مجاورتی ، ناحیه ای
و سنگهای رسوبی
خواص شیمیاییدر اسیدها نامحلول است
رنگ کانیسیاه (شورل) - قهوه ای تا قهوه ای
سبز و قهوه ای سیاه (دراویت ، اوویت)
- صورتی تا قرمز تند (روبلیت) - آبی
تا سبزآبی (ایندیگولیت) - سبز(وردلیت) - بی رنگ
رنگ اثر خطسفید
تشابه کانی شناسیآمفیبول - آکتینوت - ریه بکیت
- بریل - آندالوزیت
پاراژنزارتوز - آپاتیت - کوارتز - بریل - توپاز
منشا تشکیلماگمائی - پگماتیتی - دگرگونی
- رگه های تیپ آلپی
شکل بلورهاخورشید تورمالین - منشوری - آسیکولار
کاربرددر الکتروتکنیک و انواع رنگی آن
به عنوان سنگ های قیمتی مصرف
می شود
محل پیدایش ایتالیا
سایر مشخصاتانتهای بلورها در اثر حرارت شارژ
الکتریسیته می دهد دارای لومینسانس
زرد ، سبزدارد خواص الکتریکی دارد
در اسیدها نامحلول است و
کانیهای مشابه آن آمفیبول،آکتینوت،
ریه بکیت،بریل و آندالوزیت میباشد


تصویر

منبع
تعداد بازدید ها: 33642