تمرینات تاکتیکی تنیس
تمرینات تاکتیکی

اهداف و اصول

 • از طریق فشار آوردن بر خود موثر بودن تاکتیک ها را افزایش دهید .
 • ایجاد آستانه تحمل بالای اعصاب خوردی
 • فهم اقدامات موفق و غیر موفق در موقعیتهای مختلف تمرینات تاکتیکی هوش و تخیل بازیکن را نیاز دارد . در مو قعیتهای مختلف احتمالات محدود و مقررات خاص ایجاد کنید .

جنبه های مهم دیگر:

 • بازیکن باید از محدودیت ها و احتمالاتش آگاه باشد .
 • بازیکن باید بر تنوع و دقت سرویس هایش در تمرینات تاکید داشته باشد .
 • از تحلیل ویدیویی بازی دیگران استفاده کنید .
 • در موقعیتهای متنوع تمرین کنید .
 • همواره از همبازی در تمرینات تاکتیکی استفاده کنید .
 • مربی شما باید تمریناتی را ایجاد کند که شما در هر موقعیت بیش از یک گزینه داشته باشید .
 • تمرین مسابقه ای ( ست شماری ) با حریف های متفاوت و بازی با دادن آوانس.
 • اهداف مختلف ضربه ها را ترکیب کنید ( ضربه برنده ، منجر به ، جلوگیری ) با 5 موقعیت بازی ( سرویس ، پاسخ ، ته زمین ، پیشروی ، بازی جلوی تور ) .

بعضی از راهنمایی در مورد تمرینات تاکتیکی

 • درصد زیادی از تمرین باید بر بیشترین موقعیت تکراری در مسابقه باشد ( مثل سرویس و پاسخ آن )
 • تمرین را با 4 ضربه رالی طراحی کنید:
 • تمرینات تاکتیکی بر مبنای نوع زمین باشد ( 1 الی 8 ضربه برای رُس و 6 ضربه برای زمین سفت )
 • ضربات متنوعی بزنید ( ارتفاع ، سرعت و اسپین ) و سپس در مورد ضربات خود نظر بدهید .
 • هر پوئن را طوری بازی کنید که انگار پوئن آخر است برابر است با : به شدت متمرکز ، در حال حمله ، فعالانه . در هر رالی تلاش کنید که بهترین ضربه تان را بزنید .
 • از تاکتیک هایی استفاده کنید که قبلاً در آن موفق بوده اید و ضریب اطمینان بالایی داشته باشد .
 • سعی کنید بیشترین پوئن ممکن را برید ، آنگاه به احتمال100% مسابقه را خواهید برد و ....

تمرینات تاکتیکی

 • مسابقه ای بازی کنید و هر کس 3 پوئن پشت سر هم برد برنده است .
 • مسابقه ای بازی کنید و هر کس پوئن اول را برد 30 بر صفر به نفعش شود ( بجای 15 بر صفر ) .
 • بازی با پوئن را با ایجاد یک موقعیت تاکتیکی آغاز کنید ( همبازی یا مربی برای بازیکن توپ می فرستد ) .

تمرینات برای بازی کیفیتی حمله ای

 • بازیکن ها پوئنی بازی می کنند ولی زمینشان نصف زمین دوبل است و نمی توانند از خط انتهایی سرویس بیرون بروند .
 • بازیکن ها پوئنی بازی می کنند . بازیکن A سرو و والی میکند ، بازیکن B باید پاسخ را به نقطه مشخص بزند .
 • بازیکن ها پوئنی بازی می کنند . بازیکن A بازی را ریز و حمله ای آغاز می کند ولی باید مجبور باشد ضزبه دوم رالی اش را والی بزند .
 • رالی کنند . باید توپ بعدی را محکم تر از توپ قبلی بزنند تا به مرز کنترل برسند سپس از اول آغاز کنند .
 • رالی کنند . می توانند از یک مقیاس مثلاً 1 تا 10 استفاده کنند و و مشخص کنند که سرعت این ضربه ای که زدند کجای این مقیاس قرار گرفته است .


برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید


منبع:

تصویر


تعداد بازدید ها: 15629