تلاش هارون در ترور امام کاظم علیه السلام


حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه از ‌چنان موقعیت اجتماعی و اقتداری برخوردار بود که مأموران بلندپایه‌ی حکومت هارون نیز از اجرای نقشه ترور او سرپیچی می‌کردند؛ مأمورانی چون عیسی بن جعفر ابن ابی جعفر منصور، والی بصره ، که امام را مدّت‌ها در زندان خود حبس کرده بود و هر چه هارون به او فرمان می‌داد امام را بکشد، او امتناع می‌کرد. (او در طول حبس امام در کمال ادب و احترام رفتار می‌کرد و سرانجام نیز هارون را تهدید کرد که اگر امام را از او تحویل نگیرد، آزادش خواهد نمود.)
از این رو هارون خود شخصا وارد ماجرا شد و نقشه‌هایی را برای تور امام به اجرا گذاشت که به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌شود:
1- آگاهی امام کاظم از نقشه هارون
2- هارون و شکست نقشه قتل امام موسی کاظم علیه السلام
3- اقدام شخص هارون برای ترور امام موسی کاظم علیه السلام

منابع: منتهی الامال باب نهم فصل 5.

مراجعه شود به:

تلاش خلفای عباسی در مقابله با امام موسی کاظم علیه السلام


تعداد بازدید ها: 5250