تكنيكهاي كاهش زمان درنگ دوران

داخل بلاکها (در هم چینی بلاکها)

در این تکنیک بلاکها را به طور یک در میان , و یا در صورت لزوم , دو در میان و... روی شیار جای می‌دهند, هنگامی به کار می‌رود که به دلیل وجود محدودیت در تخصیص حافظه اصلی , نمی‌توان دو بافربه فایل اختصاص داد, بلکه یک بافر داریم و بلاکها را می‌خواهیم مرتب بخواهیم یعنی اول بلاک 1B و بعد بلاک B2و....اگر بلاکها را با رعایت ترتیب روی شیارها جای دهیم , با توجه به زمان لازم برای پردازش در سیستم عامل یک بلاک که در شکل دیده می‌شود , بعد از خواندن 1B خواندن بلافاصله 2Bامکان پذیر نیست, بلکه زمانی باربر با 2r نیاز است یعنی دیسک باید یک دور کامل بچرخد تا بتوان 2Bرا خواند
حال آنکه با این تکنیک نیازی به زمان 2r انتظار نیست . روشن است که خواندن 6 بلاک از یک شیار جمعا به 3 دور دیسک ( در مقابل 6دور) و این کاهش , در زمان لازم برای انتقال تمام فایل و طبعا در نرخ انتقال انبوه , t تاثیر دارد ( این زمان نسبت به حالتی که در آن بلاکها را به ترتیب شماره سریال روی شیار به طور پی در پی می‌نشانیم , به نصف کاهش می‌یابد.)
به این تکنیک چیدن بلاکها به صورت n در میانی نیز می‌گویند(مثلا یک در میانی) وقتی که بلاکها یک در میان چیده شوند, می‌گوییم ضریب تداخل دو است .

تغییر مکان نقطه آغاز شیارها

در تکنولوژی معمولی نقطه آغاز شیارها در یک رویه چنان است که مکان هندسی آنها , یک شعاع صفحه است
در این تکنیک, نقطه آغاز هر شیار نسبت به شیار قبلی را با یک زاویه تغییر مکان می‌دهند به این ترتیب با کاهش زمان انتظار دوران , در نهایت نرخ انتقال انبوه بهبود می‌یابد. این تکنیک اساسا سخت افزاری است و به ویژه وقتی سودمند است که زمان استوانه جویی برای رفتن به استوانه بعدی خیلی کمتر از زمان درنگ دوران باشد.

پراکنده خوانی

اگر ماهیت پردازش در سیستم عاملفایل چنان باشد که نظم خاصی مورد نظر نباشد , به عبارت دیگر بتوان بلاکها را به طور پراکنده خواند, در این صورت می‌توان , به شرط داشتن تعداد کافی بافر, بلاکهای یک استوانه را , به ترتیبی که زیر نوک خواندن/ نوشتن قرار می‌گیرند , خواند و به بافرها منتقل کرد , تا بعدا مورد پردازش در سیستم عامل قرار می‌گیرند.
برنامه فایل پرداز , در صورتی که به اندازه کافی بافر در اختیار داشته باشد, حتی می‌تواند بلاکهای خوانده شده را بر اساس نظم خاصی نیز پردازش در سیستم عامل کنند. ولی این تکنیک به ویژه در حالتی موثر است که نظم خاص در پردازش در سیستم عامل مورد نظر نباشد.


تعداد بازدید ها: 8190