تقویم تمرینات یک تیم حرفه ای


تقویم تمرینات یک تیم حرفه ای


هنگامی که یک تیم حرفه ای روز شنبه مسابقه دارد ، برنامه تمرین هفتگی او بدین شرح خواهد بود :

یکشنبه:

مراقبت های پزشکی ، ماساژ و نظافت به منظور رفع خستگی های مسابقه قبل . طرح مطالب انتقادی در مورد مسابقه .

دوشنبه:

تمرینات بدنسازی . تمرین در مورد تصحیح تاکتیک و تکنیک تیم ، با توجه به مسابقه انجام شده .

سه شنبه:

دویدن ، تکنیک و بازی .

چهارشنبه:

تعلیمات لازم برای مسابقه آینده ، انجام مسابقه تمرینی .

پنجشنبه:

تمرینات بدنسازی ، دویدن .

جمعه:

ماساژ ، تمرین سبک .

شنبه:

استراحت تیم در مکانی آرام . عصر : مسابقه.


در صورتی یک تمرین خسته کننده نمی شود که تا اندازه ای متنوع باشد .تعداد بازدید ها: 26503