تضاد کمی در عکاسیimg/daneshnameh_up/f/fc/collection037.gif

img/daneshnameh_up/6/6f/1jp017.jpg
تضادهای کمی
بر عکس تعادلی که به وسیله بخش‌بندی طلایی)) آفریده می‌شود، می‌توانیم تضادهای خشن سطح و تناسبها را میان مثلا شکلهای کوچک و سطحهای گسترده، لکه‌های بزرگ سایه و نقطه‌های کوچک نور و غیره تشکیل دهیم.
اجزا همسان می‌توانند تضادهای کمیی را به وجود آورند. در عکس سمت راست یک شخصیت به صورت مجزا در کنار گروهی از چندین ماهیگیر دیگر نشسته است. غیر از تضاد ساده کمی، عکس اندیشه ضدیت میان جمعیت و شخص را نمایش می‌دهد.
احساس کردن و مشخص ساختن قاب این تضادها د رعمل بر عهده عکاس است. مورد نهایی در هنگامی حاصل می‌شود که جزء کوچکتر، بسیار ریز می‌شود و به صورت نقطه بی‌تعادلی درمی‌آید.
img/daneshnameh_up/4/4d/1jp017-1.jpg  img/daneshnameh_up/f/fb/1jp017-2.jpg img/daneshnameh_up/3/35/1jp017-3.jpg img/daneshnameh_up/c/cc/1jp017-4.jpg img/daneshnameh_up/8/84/1jp017-5.jpg img/daneshnameh_up/3/34/1jp017-6.jpg


    سطح دیدگانی در عکاسی     خط مایل در عکاسی   خط عمودی در عکاسی   نقطه های بی تعادلی در عکاسی   تضادهای کمی  


تعداد بازدید ها: 16356