تست تالیوم


img/daneshnameh_up/c/c3/Thallium.gif


تست تالیوم به صورت جایگزینی برای تست ورزشی مورد استفاده قرار می‌گیرد. تالیوم 201 که از طریق ورید به فرد تزریق می‌شود فقط وارد سلولهایی می‌شود که سالم باشند و خونرسانی درستی داشته باشند.

روش کار

برای آنکه گرفتگی و محدوده از بین رفته قلب به دقت مشخص شود از فرد می‌خواهند که فعالیت ورزشی مربوط به تست ورزش را انجام دهد سپس بلافاصله بعد از تست ورزش و بعد از گذشت چهار ساعت اسکن از بیمار به عمل می‌آید و تفاوت دو عکس مورد بررسی قرار می‌گیرد . نقاط سرد اسکن , نشان دهنده مناطقی است که خون کافی دریافت نکرده‌اند یا سلولهای آن از بین رفته است. اگر بعد از چهار ساعت لکه ‌های سرد همچنان سرد باقی ماندند یعنی آسیب بافتی کامل و نکروز عضله قلبی در آن قسمت رخ داده است اما اگر بعد از آن مدت, خونرسانی بر قرار شد این معنی را میدهد که گرفتگی و تنگی عروق قلبی«ایسکمی = کاهش خونرسانی ) وجود دارد.


img/daneshnameh_up/b/be/thallium.jpg


باید دقت داشت که انجام این اسکن بدون فعالیت ورزشی نیز امکان پذیر است . زیرا داروهایی مانند دی پیریدامول نیز تاثیری مانند فعالیت ورزشی بر روی قلب می‌گذارند و نقاط سرد اسکن را نمایان می‌سازند.


تعداد بازدید ها: 34590