تراز متن


از قابلیت تراز متن در ویرایشگر دانشنامه و برای تراز کردن حاشیه راست و چپ متن استفاده می شود.

برای این کار کافی است متن مورد نظر را در ویرایشگر انتخاب کنید و سپس بر روی آیکونEditorJustify14.PNG کلیک کنید تا علائم مربوطه در ابتدا و انتهای متن قرار گیرد. متن ذخیره شده، از راست و چپ تراز دیده خواهد شد.

مثال

پاراگراف 1 بدون ترازبندی ایجاد شده و در پاراگراف 2 از تراز متن استفاده شده. به حاشیه های راست و چپ متن دقت کنید:

1-از امروز تصمیم بگیرید که پروژه در خدمت خودتان را اجرا کنید: برای تمام عمر در حوزه کاری تان یک شاگرد باقی بمانید برای یک حرفه ای هیچوقت مدرسه رفتن و آموختن تمام نمی شود. چه مهارتها و توانایی هایی است که به شما کمک می کند تا در کارتان در زمان کمتر نتایج بهتری بدست آورید؟ برای ادامه و پیشرفت کار در آینده به چه توانایی های کلیدی و اصلی نیاز دارید؟ این مهارت ها هر چه هستند آنها را مشخص کنید برای بهبود آنها برنامه ریزی کنید و سپس فراگیری را شروع کنید. سعی کنید در کارتان همیشه بهترین باشید.


2-از امروز تصمیم بگیرید که پروژه در خدمت خودتان را اجرا کنید: برای تمام عمر در حوزه کاری تان یک شاگرد باقی بمانید برای یک حرفه ای هیچوقت مدرسه رفتن و آموختن تمام نمی شود. چه مهارتها و توانایی هایی است که به شما کمک می کند تا در کارتان در زمان کمتر نتایج بهتری بدست آورید؟ برای ادامه و پیشرفت کار در آینده به چه توانایی های کلیدی و اصلی نیاز دارید؟ این مهارت ها هر چه هستند آنها را مشخص کنید برای بهبود آنها برنامه ریزی کنید و سپس فراگیری را شروع کنید. سعی کنید در کارتان همیشه بهترین باشید


تعداد بازدید ها: 19833