تخمدان


تخمدان


 • آیا فوقانی است (یعنی بالاتر از محل اتصال اجزای دیگر گل قرار می گیرد)؟
 • آیا تحتانی است (یعنی زیر محل اتصال تعبیه اجزای گل قرار دارد)؟
 • یا نیمه تحتانی است (یعنی اجزای دیگر گل کم و بیش در بدنه تخمدان قرار دارند)؟
برای دیدن این امر گلی را از نصف کنید. توجه کنید در گلهایی که بشدت پریژن هستند (مانند گل سرخ) تخمدان ممکن است به وسیله لوله ای پیاله ای شکل و خیلی عمیق که در عین حال از تخمدان جداست احاطه شده باشد، این تخمدان هنوز فوقانی محسوب میشود.
 • چندتا از قسمتهای مجزا (مادگی) تخمدان را به وجود می آورند؟
  • الف) اگر بیشتر از یکی باشد
تخمدان Apocarpous (دارای برچه های جدا) است و از مادگیهای ساده تشکیل شده است.
اگر چنین است.
   • چند تا از برچه های ساده وجود دارند؟
   • آیا به صورت مارپیچی قرار گرفته اند؟
   • یا به صورت حلقوی هستند؟
  • ب) اگر فقط یکی باشد
   • تخمدان ممکن است دارای برچه های جدا یا پیوسته باشد.
   • تخمدان برچه های جدا خواهد داشت اگر مرکب از مادگیهای مجزا باشد.
   • تخمدان دارای برچه های پیوسته است اگر مادگی مرکب باشد.
   • مادگی ساده است اگر فقط از یک برچه ساخته شده باشد.
   • مادگی مرکب است اگر از دو یا تعداد بیشتری برچه متصل به هم ساخته شده باشد.

تعداد بازدید ها: 52669