تحلیل تاکتیکی مسابقه تنیس
تحلیل تاکتیکی مسابقه

تحلیل مسابقه ، قابلیت بررسی مسابقه به جهت دریافت اطلاعات با ارزش است که به بازیکن و مربی کمک می کند تا تمرین های آتی را برنامه ریزی کنند .

برخی از مهمترین اهداف ارزیابی عبارتند از:


تحلیل مسابقه چه مواردی را نشان می دهد؟

 • وضعیت پوئن و نتیجه بازی : اولین پوئن ، پوئن های متوالی ، پوئن های مهم و .....
 • آمار اشتباهات اجباری و غیر اجباری : ضربات برنده ، درصد سرویس ها و ...
 • جنبه زمانی : مدت پوئن ها ، درصد بازی خالص به کل زمان بازی
 • اهداف تاکتیکی ضربات : برنده ، مقدماتی ، جلوگیری ، خنثی و ...

مراحل تحلیل مسابقه


 • برنامه : اهداف مورد تحلیل را مشخص کنید .
 • مشاهده : تمرکز بر روی ویژگی های تحلیلی
 • ثبت : جداول مسابقه تکمیل شوند .
 • تحلیل : بررسی و نتایج

برخی از ضربات تاکتیکی

 • جلوگیری : ضربه ای که تلاشش برای جلو گیری از ضربه برنده حریف است .
 • خنثی : ضربه ی بی هدف
 • منجر به : ضربه ای که تلاشش ایجاد شرایط لازم برای ضربه برنده بعدی است .
 • برنده : ضربه ای که به قصد پوئن زده می شود .

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید


منبع:

تصویر


تعداد بازدید ها: 7357