بی ارزش شدن خون مردم


پیش از ظهور حضرت مهدی علیه السلام قتل و خونریزی در نظر مردم کم اهمیت شمرده می شود.
در این باره احادیثی از پیشوایان معصوم می خوانیم:
امام صادق علیه السلام فرمود:« مردم صرفا بر اساس ظن و گمان کشته می شوند.»
و نیز فرمود:« ریختن خون دیگران بی اهمیت و سبک شمرده می شود.»
و نیز:« قتل و آدم کشی زیاد می شود.»
امام باقر علیه السلام فرمود:« گروهی از مسلمانان گروه دیگری از مسلمانان را می‌کشند.»

منابع:
بحارالانوار 52/ 257 حدیث 147
بحارالانوار 52/257 حدیث 147 - ص 192 حدیث 24 و 26
بحارالانوار 51/70 حدیث 11 - 52/277 حدیث 172
بحارالانوار 52/257 حدیث 147 ------ کافی
بحارالانوار 52/1181 - 182 حدیث 4

مراجعه شود به:
احوال مردم در آخر الزمان


تعداد بازدید ها: 9263