برندگان جایزه نوبل در زیست شناسی و پزشکیسال نام فیزیکدان ملیت عنوان پژوهش
1901 امیل آدولف فون بهرینگ - کشف واکسن دیفتری

1902
رونالدراس -
کارهای تحقیقاتی در زمینه بیماری مالاریا


1903
نیلز رایبرگ فینسن -

برای درمان بیماری لوپوس ولگاریس با تمرکز اشعه
1904 ایوان پترویچ پاولوف - برای کارهای اساسی او در فیزیولوژی هضم و بازتاب شرطی
1905 روبرت کخ - کشف میکروب بیماری سیاه زخم و بیماری سل
1906 کامیلوگلژی
رامون کاژال
- کار بر روی سیستم اعصاب
1907 چارلز لوئی آلفونس لاواران - کشفیات درباره ایجاد بیماری به وسیله پروتوزوئرها ، انگل مالاریا و تریپانوزوم عامل بیماری خواب در حیوان و انسان
1908 ایلیا ایلیچ مچنیکف
پل ریش
- ایمنی سلولی و تئوری فاگوسیتوز

1909
امیل تئودورکوچر - برای تحقیقات او در فیزیولوژی ، پاتولوژی و جراحی غده تیروئید
1910 کارل مارتین کوسل - شناسایی ساختار سلولی و همچنین شناساندن ساختمان نوکلئو پروتئین
1911 آلوار گوستراند - برای مطالعه درباره دوربینی چشم
1912 آلکسیس کارل - برای تحقیقات درباره ساختار رگها و پیوند رگهای خونی
1913 چارلز روبرت ریشت - کارهای تحقیق او درباره اثرات شوک آنافیلاکسی و مطالعه درباره پرحساسیتی که بوسیله عوامل خارجی در بدن ایجاد می‌شود
1914 روبرت بارانی - فیزیولوژی و پاتولوژی قلب
1919 جرلس بورده - کشفیات درباره ایمنی بدن ، شناساندن سرم ایمنی و استفاده از سرمها در تشخیص بیماریهای مختلف ، کشف عامل سیاه سرفه و همچنین تحقیقات او در زمینه انعقاد خون و باکتریوفاژها
1920 آگوست کروو - کشف نظم مکانیسم مویرگها و نقش هورمونها در کنترل مویرگها
1922 آرچیبالد و یویان هیل
اوتو فرتیزمیرهوف
- کشفیات او درباره ارتباط ایجاد حرارت در عضلات
کشف ارتباط بین مصرف مقدار اکسیژن و ایجاد اسید لاکتیک در عضلات
1923 جان جیمز ماک لود
بافتینگ
- کشف انسولین
1924 ویلم انیتهوون - کشف او درباره مکانیزم الکتروکاردیوگرام
1926 آندرآس فیبیگر - کشف او درباره اسپیروپترا و کارسینوما
1927 ژولیوس واگنر جورگ - کشف او درباره تلقیح میکروب مالاریا در درمان جنون فلج کننده
1928 چارلز ژول هانری نیکول - تحقیقات او درباره تیفوس
1929 سرفردریک گولاند هوپکینز
کریستان ای جکمن
- کشف او درباره ویتامینهای تقویت کننده رشد
کشف او درباره ویتامینهای ضد تشنج
1930 کارل لانداشتینر - کشف گروههای خونی انسانی و همچنین کارهای تحقیقاتی او در زمینه‌های باکتریولوژی ، ایمونولوژی و پاتولوژی
1931 اوتو واربورگ - کشف او درباره طبیعت و واکنشهای تنفس سلولی و همچنین مطالعات او درباره فتوسنتز و متابولیسم و تحقیقات او درباره پیشگیری از سرطان
1932 بارون ادگار داگلاس آدریان
سرچارلز اسکات شرنیگتون
- کشفیات آنها درباره عمل نورونها

1933
توماس هانت مورگان - کشف اعمال کرموزوم در انتقال وراثت و فعالیتهای او با مگس سرکه
1934 جرج ریچارد مینوت
ویلیام پارلی مورفی
جرج هویت ویپل
- برای کشفیات آنها درباره درمان کم خونیها با جگر
1935 هانس اسپمان - کشف او در گسترش جنینی

1936
سرهانری هالت ویل
اتولوی
- کشفیات آنها درباره تبادلات شیمیایی در عصب

1937
آلبرت زنت جیورجی ون ناگی راپولت - برای کشف او درباره اثرات بیولوژیک ویتامین C
1938 کورنیل جین فرانسواهایمن - کشف او درباره نقش سینوس و آئورت در تنظیم تنفس
1939 گرهاردوماک - کشف او درباره اثر ضد باکتری پرونتوزیل
1943 ادوارد آدلبرت دویزی
هندیک کارل پتردام
- کشف او درباره ساختار شیمیایی ویتامینK
1944 ژوزف اولانگر
هربرت اسپنسر گاسر
- تحقیقات او درباره فیبرهای عصبی
1945 سرالکساندر فلمینگ
ارنست بوریس چیت
سرهوارد والترفلوری
- کشف پنی‌سیلین و اثرات درمانی آن در بیماریهای عفونی
1946 ژوزف هرمان مولر - کشف اثرات جهش ژنی از طریق کاربرد اشعه ایکس
1947 برنارد و آلبرتوهوسیtd> - کشف اثرات هورمونهای هیپوفیزی در متابولیسم قندها
1948 پل هرمان مولر - کشف اثرات د.د.ت بر ضد حشرات
1949 آنتونیومونیز
والتررودلف هس
- کشف او درباره اثرات لوکوتومی در درمان پیسکوز
کشف او درباره نقش مغز در هماهنگ کردن فعالیت اعضای بدن
1950 فیلیپ هنچ
ادوارد کندال
تادوریخشتین
- کشف آنها درباره هورمونهای غدد فوق کلیوی
1951 ماکس تیلر - کشف او درباره تب زرد و نحوه مبارزه با آن

1952
سلمان آبراهام واکسمن -
کشف استرپتومایسین و اثرات آن بر ضد میکروب سل
1953 فریتزآلبرت یپمن
سرهانس آدولف کربز
- کشف کو آنزیم A و نقش آن در متابولیسم
برای کشف او درباره سیکل اسید سیتریک
1954 جان فرانکلین اندرس
توماس اوکل ولر
فردریک چاپمن روبینس
-
برای کشف آنها بر روی کشت ویروس پولیومیلت در بافتها

1955
آکسل تائورل -
برای کشف آنزیمهای اکسیدکننده


1956
آندره کورناند
ورنرفورسمن
دیکینسون ریچارد
-

برای کشف برخی از تغییرات پاتولوژیک دستگاه گردش خون

1957
دانیل بووت -
کشف او درباره ترکیبات سنتیک و اثرات آن بر روی اعضا و اسکلت بدن
1958 جرج ولزبیدل
تاتوم
لدربرگ
-

ثابت کردند که کلیه واکنشهای بیوشیمی در موجودات در مراحل مختلف با ژنها کنترل می‌شوند و هر ژن یکی از مراحل تغییرات موتاسیونی را تحت کنترل دارد. این واکنشها بوسیله آنزیمها کاتالیز می‌شوند و هر ژنی مسئول سنتز یکی از این آنزیمهاست
1959 آرتور کورنبرگ
سورو اوکوآ
- کشف اثرات بیولوژیک DNA و RNA
1960 سرفرانک ماک فارلین بورنت
سرپیتربریان مداوار
- برای کشف آنها درباره ایمنی اکتسابی

1961
جرج ون بکسی - برای کشف او درباره مکانیزم فیزیکی حلزون گوش
1962 فرانسیس کریک - کشف ساختار اسید نوکلئیک


1963
سرجون کریوآکلز
سرآلان لویدهوچکین
سرآندروفیلدینگ هاکسلی
- برای کشف آنها درباره مکانیسم یونی در داخل سلول
1965 فرانسواژاکوب
آندره میکل لوف
ژاک موناد
-
کشف آنها درباره کنترل ژنتیکی آنزیم و سنتز ویروسها

1966 فرانسیس پیتون روس - کشف ویروس سرطانها
1967 راگنارگرانیت
هالون هارتلین
جرج والد
- کشفیات آنها درباره فیزیولوژی و شیمی چشم
1968 روبرت هولی
هارگوکورنا
مارشال نیرنبرگ
- برای کشف آنها در تفسیر (رمز گشایی ماده ژنتیکی(کدهای ژنتیکی)) و عمل آنها در سنتز پروتئینها
1969 ماکس دلبروک
آلفرد دی هرشی
ادواردلوریا
- برای کشف آنها درباره مکانیسم و ساختار ژنتیکی ویروسها
1970 اولف اسوانت ون اولر
جولیوس آکسلرود
سربرنارد کارتز
- برای کشف آنها درباره مکانیسم ذخیره کردن و آزاد سازی همورال اعصابی
1971 ارل جویز - هورمونها


1972
رودنی روبرت پورتر
جرالد آدلمن
-

پژوهش در ساختار شیمیایی آنتی بادی1973
کونرادلوزنز
نیکولاس تین برگن
کارل فریش
- برای کشف آنها درباره رفتار فردی و اجتماعی
1974 جرج امیل پالاد - تحقیقات گسترده در زیست شناسی سلولی


1975
رناتو دو لبکو
دیوید بالتیمور
هوارد مارتین تیمن
- کشف رابطه ویروسهای تومور با و عوامل ژنتیکی سلول


1976
باروخ بلومبرگ
دانیل گاجوسک
-
برای کشف آنها درباره مکانیسم و انتشار بیماریهای عفونی

1977
روزالین ساسمن یالو
روجرگیلمن و اندریوشالی
- برای ابداع روش رادیو ایمنواسی برای هورمونهای پپتیدی
برای کشف هورمون پپتیدی تولید شده در مغز
1978 ورنرآربر
دانیل ناتان
هامیلتون اسمیت
- برای کشف آنها درباره آنزیمهای محدود کننده و کاربرد آن در ژنتیک


1979
آلان کورماک
گادفری هونسفیلد
-
برای ابداع روشهای توموگرافی با کامپیوتر


1980
باروج بناسراف
ژان دوسه
ژرژ اسنل
-
برای کشف آنها درباره سطح سلولی در تنظیم واکنش ایمنولوژیک

1981
روجراسپری
دیوید هوبل
تورستن ویزل
-
برای کشف اعمال اختصاصی نیمکره‌های مغزی
دستگاه بینایی
1982 سون برگستروم
نبگت ساموئلسون
جون وین
- برای کشف آنها درباره پروستاگلاندین و مواد فعال بیولوژیکی وابسته

1983
باباراماک کلینتاک -
برای کشف او درباره عوامل متحرک ژنتیکی

1984
نیلز جرن
جرج کهلر
سنرارمیلستین
- برای تئوریهای مربوط به سیستم ایمنی و کشف منوکلونال آنتی بادی
1985 مایکل براون
ژوزف گلدستین
- برای کشف آنها در مورد تنظیم متابولیسم کلسترول


1986
استانلی کوهن
ریتالوی مونتالچینی
-

برای کشف آنها درباره عوامل رشد در بدن

1987
سوسوموتوناگاوا - برای کشف او درباره اصول ژنتیکی انواع آنتی بادیها
1988 جیمز وایت بلاک
گرترودالیون
جرج هیچینگ
-

برای کشف آنها درباره اصول اساسی درمان با دارو1989
میکل بیشاب
هارولد وارموس
- برای کشف آنها درباره مبنای سلولی ویروسهای سرطانزا1990
ژوزف موری
ادوارد توماس
-

کانادا
برای کشف آنها درباره پیوند سلولی و اعضا در بیماریهای انسانی
1991 اروین ناهر
برت ساکمن
- برای کشف آنها درباره کانالهای تبادلات یونی در غشای سلولها
1992 ادموندفیشر
ادوین کربس
- برای کشف آنها درباره فسفوریلاسیون پروتئینها
1993 ریچارد روبرت
فیلیپ شارپ
- برای کشف ژنهای ویران کننده

1994
آلفردگیلمان
مارتین رودبل
-
برای کشف آنها درباره پروتئین G و نقش آن در تبادلات سلولی

1995
ادوارد لویس
کریستین ولهارد
اریک ویشوس
-
برای کشف آنها درباره نقش ژنها در کنترل اولیه جنینی
1996 پیتر دوهرتی و رولف ناگل - برای کشف آنها درباره شناسایی سلولهای عفونی شده با ویروس به وسیله سیستم ایمنی
1997 استانلی پروسینر - کشف پریون به عنوان عامل ایجاد عفونت در انسان
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005


تعداد بازدید ها: 69969