بردیرش بو


گیاه بردیرش بوشناسنامه


نعناع Labiatae:تیره
Dracocephalum moldavica L.:نام لاتین
Moldavian Balm:نام انگلیسی
بردیرش بو - بادرشبی :نام فارسی
راس التین:نام عربی


شرح گیاه


گیاهی است علفی، یکساله دارای ساقه های راست به ارتفاع 15 تا 45 سانتی متر (گاهی بیشتر حتی تا 120 سانتی متر) که به حالت وحشی و خودرو در بعضی از نواحی جنوبی اروپا، جزیره سیسیل، مولداوی و جنوب غربی آسیا مانند ایران و غیره می روید. ریشه گیاه مستقیم با انشعابات فراوان و به طول 20 سانتی متر می باشد. ساقه ها به علت داشتن آنتوسیانین بنفش رنگ هستند. برگها متقابل به طول 7/1 تا 8/2 و عرض 9/0 تا 6/1 سانتی متر می باشند رنگ برگها سبز تیره است.
گلها به رنگ بنفش تیره مایل به آبی و بندرت سفید رنگ می باشند گلها در قسمت فوقانی ساقه های گل دهنده روی چرخه هایی قرار می گیرند که در هر چرخه 6 گل وجود داردکاسبرگها به طول 7/0 تا 9/0 سانتی متر و زنگوله ای شکل هستند میوه فندقه و رنگ آن قهوه ای تیره مایل به سیاه می باشد.


نیاز اکولوژیکی


این گیاه در هر نوع اقلیمی قادر به رویش است در مناطق کم آب نیز می توان آنرا کشت نمود ولی برای افزایش عملکرد باید در زمین های با آب کافی کشت شوند.
با در شبی در خاکهای سبک شنی هم می روید ولی در خاک مناسب خاکهای با بافت متوسط برای کشت گیاه می باشد.آماده سازی خاک


پس از برداشت محصول قبل ، زمین را شخم متوسطی می زنند و پس از خرد کردن کلوخه ها با دیسک زمین را تسطیح میکنند. اواخر زمستان بستر را برای کشت بذر آماده می کنند.
ازت نقش عمده ای در رشد عملکرد بادرشبی دارد مقدار ازت مصرفی معمولاً 60 تا 80 کیلوگرم در هکتار است که اوایل بهار به طور سرک در اختیار آنها قرار می گیرد این گیاه در طول رویش به مقادیر متوسطی اکسید فسفر و اکسید پتاس نیاز دارد.


تاریخ و فواصل کاشت


تناوب کشت بادرشبی با گیاهان دیگر می تواند انجام گیرد. بادرشبی را باید با گیاهانی به تناوب کشت نمود که مانع گسترش علفهای هرز شده وسبب حاصلخیزی خاک شوند. غلات وگیاهان تیره پروانه آسا گیاهان مناسب برای تناوب کشت بادرشبی می باشند.
زمان مناسب برای کشت اواسط فروردین است فاصله ردیفها از یکدیگر 60 تا 70 سانتی متر میباشد عمق بذر بسته به نوع خاک و شرایط آب و هوائی محل بین 2 تا 3 سانتی متر می باشد.


کاشت


اواسط فروردین رمان مناسب کشت بادرشبی می باشد. کشت گیاه توسط بذر به صورت ردیفی در زمین اصلی انجام می گیرد به منظور ایجاد تراکم در بستر سطحی خاک جهت تسریع در رویش بذر باید غلتک سبکی زده شود.

داشت


مبارزه با علف های هرز از مراقبت های لازم گیاه می باشد قبل از کشت می توان از علف کش اولترف (olitref) به مقدار 3 تا 4 لیتر در هکتار استفاده نمود. برگردان کردن خاک بین ردیف ها از بذر رویش گیاه تا قبل از آنکه فواصل بین ردیف ها بر اثر رشد گیاه بسته شود (یک تا دو مرتبه) سبب تسهیل در تهویه خاک شده و رشد گیاهان را سرعت می بخشد.
گیاهان باید بطور منظم آبیاری شوند پس از این اولین برداشت چنانچه گیاهان آبیاری شوند و کمبود ازت خاک همراه با آبیاری تامین گردد. می توان 2 و یا حتی 3 بار محصول را برداشت نمود این گیاه بطور نسبی به آفات و بیماریها مقاوم است.


برداشت


برای استخراج اسانس اواخر مرحله گلدهی هنگامی که یک سوم میوه ها سبز رنگ شده باشند زمان مناسب برای برداشت محصول می باشد. برداشت محصول با دست (به وسیله داس) و یا ماشین انجام می گیرد. گیاهان باید از فاصله 30 تا 35 سانتی متر سطح زمین برداشت شوند. جمع آوری ساقه های ضخیم و چوبی شده و همچنین برگهای خشک مناسب نمی باشد. اندامهای برداشت شده را باید در سایه و یا خشک کن های الکتریکی در دمای 40 تا 50 سانتی گراد خشک نمود.
عملکرد پیکر رویشی تازه گیاه بین 3 تا 4 تن در هکتار است که نسبت به اندام تازه به خشک 4 تا 5 به 1 می باشد.اگر هدف از کشت گیاه جمع آوری بذر باشد. اواسط مرداد هنگامی که یک سوم بذر گلهای تحتانی ساقه می رسند زمان مناسبی برای برداشت آنها می باشد. تاخیر در برداشت دانه ها مناسب نمی باشد زیرا خشک شدن بیش از حد دانه ها موجب ریزش آنها می شود. در سطوح کوچک می توان محصول را با داس برداشت و دانه ها را با خرمن کوب معمولی جدا، بوجاری و تمیز کرد. عملکرد بذر بین 5/0 تا 1 تن در هکتار است.


دامنه انتشار


شمال غربی ایران، آذربایجان ، تبریز (بصورت پرورش یافته در باغچه ها)، ارومیه (مزرعه دیز سیامک) ، یزد ده بالا در نزدیکی یزد، مازندران در جنگلهای مرطوب
تعداد بازدید ها: 10363