ایلمنیت


ایلمنیت (Ilmenite)
FeTiO3
سیستم تبلورتریگونال
رده بندیاکسید
جلافلزی - چرب
شکستگیصدفی
شفافیتکدر
نوع سختیشکننده
اشکال ظاهریبلوری - آگرگات دانه ای - توده ای - متراکم
ژیزمان فراوان ; آلمان غربی ، فرانسه
انگلیس، نروژ ،امریکا و کانادا
خواص شیمیاییغیر محلول در اسیدها
ترکیب شیمیاییFeO=47.34% TiO2=52.66%
رنگ کانیسیاه - قهوه ای تیره تا زرد
رنگ اثر خط خاکستری - سیاه
تفاوت با کانی های مشابهرنگ اثر خط - خاصیت مغناطیسی
واکنش های شیمیایی و اشعه ایکس
تشابه کانی شناسیپیروفانیت - مگنتیت - کرومیت - هماتیت
پاراژنزمگنتیت - آپاتیت - تیتانیت
هماتیت - روتیل و غیره
منشا تشکیلماگمایی - پگماتیتی - کوهزایی های
تیپ آلپی - آبرفت ها
شکل بلورهاقرصی شکل
محل پیدایشسوئد
سایر مشخصاتادخال های آن رادیواکتیویته کامل دارند
وجه تسمیهاز نام محل کشف آن ilmen در
کوههای روسیه اخذ شده است

img/daneshnameh_up/2/2f/Ilmenite.jpg

منبع


تعداد بازدید ها: 23305