ایالات امریکا


ایالات امریکا


نام ایالت
مساحت(کیلومتر مربع)
مرکز
تاریخ پیوستن به اتحاد
مخفف نام ایالت
137754
لیتل راک
15ژوئن 1836 به عنوان بیست و پنجمین ایالت
Ark
295259
فینیکس
14فوریه 1912 به عنوان چهل و هشتمین ایالت
Ariz
133915
مونتگومری
14دسامبر 1819 به عنوان بیست و دومین ایالت
Ala
1530693
جونو
3 ژانویه 1959 به عنوان چهل و نهمین ایالت
مخفف ندارد
216430
بویزی
3ژانویه 1890 به عنوان چهل و سومین ایالت
مخفف ندارد
145752
دموینز
28 دسامبر 1846 به عنوان بیست و نهمین ایالت
Ia
251418
سیلم
14 فوریه 1859 به عنوان سی و و سومین ایالت
Ore
181185
اوکلاهما سیتی
16 نوامبر 1907 به عنوان چهل و ششمین ایالت
Okla
115998
کلمبوس
1 مارس 1803 به عنوان هفدهمین ایالت
مخفف ندارد
149885
اسپرینگ فیلد
3 دسامبر 1818 به عنوان بیست و یکمین ایالت
Iu
94309
ایندیاناپلیس
11 دسامبر 1816 به عنوان نوزدهمین ایالت
Ind
119251
هاریسبرگ
12دسامبر 1787 به عنوان دومین ایالت
Pa
691027
آستین
29 دسامبر 1845 به عنوان بیست و هشتمین ایالت
مخفف ندارد
109152
ناشویل
1 ژوئن 1796 به عنوان شانزدهمین ایالت
Tenn
152576
آتلانتا
2 ژانویه 1788 به عنوان چهارمین ایالت
Ga
199730
پیر
2 نوامبر 1889 به عنوان چهلمین ایالت
SD
183117
بیسمارک
2 نوامبر 1889 به عنوان سی و نهمین ایالت
ND
5292
دو ور
7 دسامبر 1787 به عنوان اولین ایالت
Del
3139
پراویدنس
29 مه 1790 به عنوان سیزدهمین ایالت
RI
151939
تالاهاسی
3 مارس 1845 به عنوان بیست و هفتمین ایالت
Fla
80582
کلمبیا
23 مه 1788 به عنوان هشتمین ایالت
SC
136412
رالی
21 نوامبر 1789 به عنوان دوازدهمین ایالت
NC
411047
ساکرامنتو
9 سپتامبر 1850 به عنوان سی و یکمین ایالت
Calif
12997
هارتفورد
9 ژانویه 1788 به عنوان پنجمین ایالت
Conn
213096
توپکا
29 ژانویه 1861 به عنوان سی و چهارمین ایالت
Kan::
269594
دنور
1 اوت 1876 به عنوان سی و هشتمین ایالت
Colo
104659
فرانکفورت
1 ژوئن 1792 به عنوان پانزدهمین ایالت
Ky
123667
باتون روژ
30 آوریل 1812 به عنوان هیجدهمین ایالت
La
21455
بستون
6 فوریه 1788 به عنوان ششمین ایالت
Mass
27091
آناپلیس
28 آوریل 1788 به عنوان هفتمین ایالت
Md
280847
هلنا
8 نوامبر 1889 به عنوان چهل و یکمین ایالت
Mont
180514
جفرسون سیتی
10 اوت 1821 به عنوان بیست و چهارمین ایالت
Mo
123514
جکسون
10 دسامبر 1817 به عنوان بیستمیم ایالت
Miss
251493
لانسینگ
26 ژانویه 1837 به عنوان بیست و ششمین ایالت
Mich
86156
آکوستا
15 مارس 1820 به عنوان بیست و سومین ایالت
Me
224329
سنت پل
11 مه 1858 به عنوان سی و دومین ایالت
Minn
200349
لینکن
1 مارس 1867 به عنوان سی و هفتمین ایالت
Nebr
286352
کارسون سیتی
31 اکتبر 1864 به عنوان سی و ششمین ایالت
Nev
20168
ترنتون
18 دسامبر 1787 به عنوان سومین ایالت
Nj
314924
سانتافه
6 ژانویه 1912 به عنوان چهل و هفتمین ایالت
NM
24023
کنکورد
21 ژوئن 1788 به عنوان نهمین ایالت
NH
136583
آلبانی
26 ژوئیه 1788 به عنوان یازدهمین ایالت
NY
المپیا
11 نوامبر 1889 به عنوان چهل و دومین ایالت
Wash
253324
شاین
10ژوئیه 1890 به عنوان چهل و چهارمین ایالت
Wyo
24900
مونت پلیر
4 مارس 1791 به عنوان چهاردهمین ایالت
Vt
105586
ریچموند
26 ژوئن 1788 به عنوان دهمین ایالت
Va
62758
چارلستون
20 ژوئن 1863 به عنوان سی و پنجمین ایالت
Wva
171496
مدیسن
29 مه 1848 به عنوان سی امین ایالت
Wise
16760
هونولولو
21 اوت 1959 به عنوان پنجاهمین ایالت
مخفف ندارد
219887
سالت لیک سیتی
4 ژانویه 1896 به عنوان چهل و پنجمین ایالت
مخفف ندارد
بخش فدرال(بخش کلمبیا )
179
واشینگتن
DC


تعداد بازدید ها: 89132