اوربیتال های fاین مطلب از بخش آموزش وب‌سایت المپیاد شیمی رشد،انتخاب شده که با فرمت pdf نیز در وب‌سایت المپیاد رشدموجود می‌باشد. برای مشاهده این موضوعات در وب‌سایت المپیاد، به آدرس فهرست مطالب شیمی مراجعه کنید. همچنین می‌توانید با کلیک اینجا‌ ، با ویژگی‌های بخش آموزش این وب‌سایت آشنا شوید.


اوربيتالهاي f


نمودار تغييرات تابع موج زاويه‌اي اوربيتالهاي ، وضعيت پيچيده‌اي دارد.
img/daneshnameh_up/7/75/chm0117a.jpg
در پايان بايد به اين حقيقت جالب اشاره كرد كه همانگونه كه تك اوربيتال تقارن كروي دارد. مجموعه‌هاي سه اوربيتال ، پنج اوربيتال يا هفت اوربيتال نيز كم و بيش تقارن كروي دارند. مثلاً با اين كه ممكن است اين طور به نظر برسد كه اتمي نظير نئون با مجموعه چهار اوربيتال و در سطح پر شده خارجي داراي ابرهاي الكتروني "كج و معوجي" است. لكن واقعيت آن است كه احتمال كلي توزيع الكترون در آن، روي هم‌رفته داراي نوعي تقارن كروي است.


پیوند های خارجی

http://Olympiad.roshd.ir/chemistry/content/pdf/0135.pdf

تعداد بازدید ها: 22392