انواع بوته


نگاه کلی


تصویر

از بوته نیکلی برای حل کردن نمونه توسط سود جامد که به ذوب قلیایی معروف است، استفاه می‌شود. در این روش نمونه را درون بوته نیکلی ریخته و چند حبه هیدروکسید سدیم جامد به آن اضافه می‌کنند و بوته را روی چراغ بونزن حرارت می‌دهند تا سود ذوب شود. سپس بطوری بوته را حرارت می‌دهند تا کاملا سرخ شود. حال اگر بوته ، درون بشری که دارای مقداری آب مقطر است غوطه‌ور شود، نمونه مورد نظر که قبلا در آب نامحلول بود، در آب حل می‌شود.

کاربرد بوته پلاتینی

پر استفاده‌ترین بوته در آزمایشگاه است. از آن برای حرارت دادن برخی جامدات ، سوزاندن برخی نمونه‌ها ، حرارت دادن نمونه‌ها در داخل کوره و همچنین برای اندازه‌گیری برخی از عناصر بطریق رسوب‌گیری استفاده می‌شود. بعنوان مثال در اندازه‌گیری آهن بصورت اکسیدفریک و رسوب هیدروکسید فریک ، بعد از صاف شدن در یک بوته چینی در داخل کوره سوزانده شده ، به اکسید فریک بدون آب تبدیل می‌شود.

مباحث مرتبط با عنوانتعداد بازدید ها: 16818