اندوه حضرت زهرا پیش از ولادت امام حسین علیه السلام


حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمود:
وقتی فاطمه سلام الله علیها ، حسین علیه السلام را باردار شد، جبرئیل نزد پیامبر اکرم آمد و گفت: فاطمه به‌زودی پسری به دنیا خواهد آورد که امت تو بعد از تو، او را به شهادت خواهند رساند.
وقتی فاطمه این خبر را شنید، از بارداری‌اش اندوهگین شد و هنگامی که حسین را به‌دنیا آورد، باز هم غصه‌دار بود.
در دنیا دیده نشده است که مادری پسری به دنیا بیاورد و ناخشنود باشد؛ جز فاطمه سلام الله علیها که از شهادت فرزندش خبر داشت.
این آیه در همین باره نازل شده است: « و وصینا الانسان بوالدیه حسناً حملته امه کرهاً و وضعته کرها وحمله وفصاله ثلاثون شهراً» ـ سوره احقاف، آیه 15.(ما انسان را به نیکی به پدر و مادرش سفارش کردیم؛ مادرش او را با ناخشنودی باردار بود و با ناخشنودی به دنیا آورد؛ و بارداری و شیردهی او سی ماه بود.)

مراجعه شود به:تعداد بازدید ها: 10688