انتزاع انواع دادهاین مطلب از بخش آموزش وب‌سایت المپیاد کامپیوتر رشد،انتخاب شده که با فرمت pdf نیز در وب‌سایت المپیاد رشدموجود می‌باشد. برای مشاهده این موضوعات در وب‌سایت المپیاد، به آدرس فهرست مطالب کامپیوتر مراجعه کنید. همچنین می‌توانید با کلیک اینجا‌ ، با ویژگی‌های بخش آموزش این وب‌سایت آشنا شوید.


مقدمه


در حل مسایل کامپیوتر یکی از مسایل مهم دسته بندی داده های لازم برای پردازش و انتزاع انواع داده مناسب برای ساده سازی حل مساله است.
برای مثال کار با اعداد مختلط را در نظر بگیرید. در برنامه نویسی مسلماً بسیار ساده تر است که یک عدد مختلط را بصورت یک متغیر داشته باشیم که دو بخش حقیقی و مجازی دارد تا اینکه برای هر عدد مختلط دو متغیر داشته باشیم.
مشابه این مساله کار با اطلاعات عده ای دانش آموز است. اگر داده های هر دانش آموز یک متغیر باشد که بخشهای مختلف آن جزئیات داده هاست. این کار موجب ساده سازی برخورد با مکانهای حافظه است
به این کار در تعریف نوع یا گویند. ساختار بصورت زیر است.
مشخصاً نام نوع داده وتعریف داده است که دارای انواع متفاوتی است که هر کدام بصورت مشروح بررسی خواهد شد.
البته هر کدام ازها می توانند مستقیماً در عبارت
بجای استفاده شوند که توصیه نمی شود.


پیوند های خارجی

http://Olympiad.roshd.ir/computer/content/pdf/0210.pdf
تعداد بازدید ها: 9800