امام کاظم علیه السلام در کودکی


1- ابن حازم گوید: به حضرت امام جعفر صادق علیه السلام گفتم:«چه کسی پس از شما امام است؟»
عبدالله و موسی، پسران امام، نشسته بودند. موسی 5 ساله بود اما امام دستش را بر شانه راست او گذاشت و فرمود:« صاحب امر شما پس از من اوست.»

2- صفوان جمال می‌گوید:
از حضرت امام صادق علیه السلام راجع به امام بعدی سوال کردم. فرمود:«صاحب هذا الامر لا یلهو و لایلعب»
(صاحب امر امامت اهل لهو و لعب نیست.)
در این هنگام موسی بن جعفر که کودکی بیش نبود وارد شد. او بزغاله ای به همراه داشت و به او می‌گفت: "اسجدی لربک" (برای پروردگارت سجده کن)
امام صادق علیه السلام او را در آغوش گرفت و فرمود:«پدر و مادرم به فدای کسی که اهل لهو و لعب نیست.»

منابع:
بحار الانوار، ج 48، ص 18، ح 20 از ارشاد.
بحار الانوار، ج 48، ص 11، ح 27 از ارشاد.

مراجعه شود به:
دوران کودکی امام موسی کاظم علیه السلام


تعداد بازدید ها: 7637